Tjänster

Tjänster o Kartläggningar

Rådgivning och aktivt stöd vid utveckling av bad och idrottsanläggningar
    • Medverkar till en visionär totallösning för anläggningens framtid
    • Ger förslag på lämpliga lösningar och partners när det gäller investering, utformning, byggnation och drift
    • Drift-, verksamhets- och affärsutveckling
    • Säkerställer kommunens intressen i förhållande till kommersiella intressen
    • Rådgivning och stöd vid offentlig upphandling
Att utveckla badhus - serie i fem delar;
(innehåller även information och bilder från nya badanläggningar)

Kartläggningar
 Vi genomför även kartläggningar och undersökningar på eget initiativ eller på uppdrag, exempelvis för Sveriges kommuner och Landsting. 
 Nedanstående är publicerade på hemsidan; 

BOFsport
Berndt Forsberg 
Matrosbacken 3 
117 67 Stockholm 
tel 08-500 883 36 
mobil 0708-94 77 07 
bofsport@comhem.se


Kontakta BOFsport för uppdragsförteckning