Partners

partnerbild
Enligt många är Safiren i Vagnhärad Sveriges vackraste simhall
Samarbetspartners är bland andra;

Ulf Isaksson Ablix (tidigare i Proma), ledande badkonsult med mångårig erfarenhet av projektutveckling, utredningsarbete och föreläsare. Sitter i svenska simförbundets anläggningsråd.  Tidigare ansvarig under många år  i Serco/Synercos baddivision och dess för innan badchef för Parkbadet i Sandviken.
I Ablix finns även Rickard Hansson, fastighetsutvecklare med inriktning på publika projekt som badhus, hotell och konferens.  Även Rickard kommer sedan tidigare från Proma respektive Serco/Synerco.

Christer Blomqvist
Tengbom Malmö, akitekt SAR/MSA med mångårig erfarenhet av alla typer av byggprojekt. Idag sker en tydligare profilering för Tengbom mot evenemangsarenor, idrotts- och badanläggningar med bl.a. Partille multisporthall, Sjöbo simhall, Halmstad Arena, Sundsvalls Multiarena, Lindab Rögle Arena,  Kristianstad Arena m.fl. Samarbetet med Tengbom ger oss möjligheter att snabbt få fram idéskisser för alla typer av anläggningar och till rimliga kostnader. 

 Krister Nordlander TQ Management, civilingenjör f.d. WSP som har specialiserat sig med utredning, planering, projektledning, och som controller för byggandet av badanläggningar, se Kristers CV. Han har medverkat som kommunens projektledare när det gäller nytt äventyrsbad i Eskilstuna (under projektering), Vilundabadet i Upplands Väsby. Har medverkat vid bl.a. projekteringen av Tyresö Aquarena samt  upprustningen av Farstabadet.

Björn Westin ledande expert inom offentlig upphandling från AffärsConcept AB. Företaget har medverkat i en rad internationella uppdrag, högskoleutbildningen för upphandlare samt flera tunga uppdrag inom området bad- och idrottsanläggningar, exempelvis gym-upphandling för Stockholms stad och byggnation av Tele 2 Arena..

Kalle Krall
f.d. ledande anbudsrådgivare har idag möjligheter att, vid speciell förfrågan,  ställa upp som fristående senior rådgivare. Kalle har bl.a. medverkat till starten av högskoleutbildningen i Offentlig Upphandling samt varit initiativtagare till AffärsConcept.

Elisabeth Strömberg, vd för Gustavsbergsbadet på Värmdö, byggt 2008 och med nästan 180 000 besökare. Badet ligger mycket naturskönt och drivs av ett kommunalt bolag. Elisabeth har tidigare mångårig baderfarenhet från Stockholms kommun som bl.a. badchef för Tenstabadet. Elisabeth är även ordförande i Svenska Badmästarförbundet.

Mikael Norevall, vd för nyrenoverade Simhallen Safiren i Vagnhärad  Trosa kommun, vilken drivits på entreprenad sedan 1995. Badet är en arkitektonisk pärla, byggt 1989. Det är en liten anläggning som visar på en spännande och ständigt pågående verksamhetsutveckling utifrån de lokala förutsättningar som finns i en liten kommun med bara 11 000 invånare.  Badet har också genom åren drivits med ett mycket gott ekonomiskt resultat. Det öppnar i augusti  efter en omfattande som pågått i ca 1,5 år. Micke driver även SportsClub i Trosa
BOFsport
Berndt Forsberg 

Matrosbacken 3 
117 67 Stockholm 
tel 08-500 883 36 
mobil 0708-94 77 07 
bofsport@comhem.se