Kunder

Kunder_bild
Metropoolen i Avesta blev färdig 2007 och byggdes av det tyska företaget Metz, BOFsport medverkade i en utredning av alternativa driftformer. Kommunen driver idag anläggningen i egen regi.
Verksamhet sedan 1993, i huvudsak inriktad på utveckling och drift av offentliga bad- och idrottsanläggningar. 
Exempel på kunder/referenser;
 • Planering av nytt badhus i Sjöbo tillsammans med skisser av Tengbom arkitekter i Malmö 2013. Inriktning mot ett familjebad med fullstor 25 m-bassäng, multibassäng med höj- och sänkbar botten samt en rekreationsdel med vattenleklandskap och kafé. Efter partneringupphandling byggs badet av Anjo-Bygg med hjälp av Liljewalls arkitektbyrå. Byggstart under hösten 2014.
  Referens: Planeringsansvarig Bo Odéen tel. 0416-272 00 vxl, Kultur- och fritidschef Magdalena Unosson tel. 0416-272 00 vxl

 • Planering och utveckling av nytt äventyrsbad i Visby Gotland 2009-2014. Förstudie och inriktningsförslag med bl.a. äventyrsbad, övriga bassänger, friskvårdslokaler. Ekonomiska beräkningar av byggnation, drift och intäkter samt förslag till placering av anläggningen. Det översiktliga arbetet fortsätter under hösten 2014.
  Referens: Planeringsansvariga Anders Lindholm alt. Nicklas Callenmark tel. 0498-26 90 00 vxl

 • Utveckling av ny bad- och friskvårdsanläggning i Enköping 2011-2013. Förstudie med förslag innehållande bl.a. äventyrsbad, sim-, hopp-, aktivitetsbassänger och friskvårdslokaler. Arbetet innehåller bl.a. behovsanalys och verksamhetsprogram, drift- och ägarfrågor. Projektering pågår för en generalentreprenad med beräknad byggstart tidigast hösten 2015. Arkitekter är PP Projektplanering.
  Referens: Projektansvarig Magnus Mark tel. 070-162 52 09,
  f.d. kultur-/fritidschef Stefan Brandberg tel. 021-391 512 (numera idrottsstrateg i Västerås kommun)
 • Ett flertal utredningar har genomförts åt Skara kommun;
  •  Alternativa ägar- och driftformer för Vilans fritidsområde med äventyrsbad, ishall, sporthall, friidrottsarena, fotbollsplaner
  • Fotbollsföreningars medverkan i driften av idrottsplatser inkl. brukarmedverkansavtal. Utgångspunkt har varit att få till en ökad anpassning av bidragssystemen för en större rättvisa mellan föreningarna.
  •  Försäljning av ishall till ishockeyklubb samt hyresavtal för kommunens förhyrning av istider till skola, allmänhet och övriga föreningar.
   Referens: Enhetschef för Vilan Camilla Andersson tel. 0511-32183
 • Utveckling av ny simhall i Boo Nacka kommun. Förstudie med förslag innehållande bl.a. äventyrsbad, sim-, hopp-, aktivitetsbassänger, friskvårdslokaler. Arbetet innhåller bl.a. förslag till placering, behovsanalys, verksamhetsprogram, ekonomiska beräkningar samt drift- och investeringslösningar. Planering pågår med  tänkbar byggstart 2017-2018.
  Referens: Fritidschef Åsa Engwall tel. 070-431 95 16, 08-718 80 00 vxl, Utvecklingschef Anders Ahlén 08-718 80 00 vxl
 •  Framtida utveckling av idrottsanläggningar i Strängnäs stad. Förstudie med förslag om utveckling och upprustning av nuvarande anläggningsbestånd samt utveckling av nya anläggningar. Förslaget innehåller bland annat ny ishall, matcharena för fotboll, friidrottsanläggning samt multisporthall. Vidare utredningar pågår för närvarande. 
  Referens: Enhetschef  idrottsanläggningar Bo Nordebrink tel. 0152-290 0
 •  Utveckling av Grosvads sportområde i Finspång 2004-2007 med bland annat nytt bad med upplevelsedel, rehab-, relax- och friskvårdsanläggning samt bowling med 12 banor och O`learys restaurang (färdig 2008-05). Programarbete, OPS-upphandling samt partneringupplägg av byggnationen i samarbete med upphandlingsexperten Affärsconcept AB samt med Mikael Norevall Safiren kring friskvårdsverksamheten. Peab har byggt den nya anläggningen med PP Projektplanering som arkitekter. Jan Hockardt fungerade som kommunens byggombud. Anläggningen invigdes i augusti 2008.
  • Driftutredning och driftupphandling av nya Grosvads Arena 
  • Driftutredning och upphandling av Grosvads idrottsområde med multisporthall,  fotbollsplaner, ishall och bandyplan 
   Medley AB är kontrakterade för att att driva Grosvads Arena och Grosvads idrottsområde  
   Referens: f.d. utvecklingschef Lars Gustafsson tel: 070-661 44 30, Fritidschef Lars Louthander tel: 0122-850 00.
 •  Utveckling/utbyggnad av Pilängsbadet i Lomma med bl.a upplevelsedel, rehab- relax och friskvårdsanläggning. Förstudie inklusive beräkningar av byggkostnader, driftutredning inklusive ekonomiska beräkningar, förslag till alternativt ägande. Badet drivs idag av Medley AB.
  Utredningsarbete kring alternativa lösningar avseende utbyggnad av nuvarande bad alternativt att bygga ett nytt bad pågår för närvarande. 
  Referens: Bibliotekschef Gun Andersson tel. 040-641 13 74, 040-641 10 00 vxl
 •  Alternativa driftlösningar och driftavtal för Värmdös nya bad med bland annat upplevelsedel, rehab-., relax- och friskvårdsanläggning. samt utredning om former för ägande och investeringar.
  Badet blev färdigt under vintern 2008 och drivs idag i ett separat kommunalt bolag med Elisabeth Strömberg som vd. 
  Referens: kultur- och fritidschef Hans-Åke Antonsson tel. 08-570 381 00 vxl
 •  Utveckling av Järfälla simhall belägen norr om Stockholm. Förstudie inklusive ekonomiska beräkningar inriktad på utbyggnad av nuvarande simhall med 50 m bassäng, upplevelsebad, 2 multibassänger,  relaxavdelning och styrke- och motionsträningslokaler. Efter en OPS-upphandling 2013 har en privat entreprenör erhållit en tjänstekoncession att bygga, äga och driva badet samt med kommunen som köpare av tjänster. Byggstart under hösten 2014 med Peab som byggare. Arkitekt är Ricardo Ortiz. 
  Referens: programchef Bo Majling tel. 08-580 287 89
 •  Programförslag inklusive skisser, i samarbete med arkitekt Anders Nyström Tengbom Malmö, för utveckling av Bro IP med bland annat fotbollshall och konstgräsplaner.  
  Referens: utvecklingschef Karl-Erik Lindholm tel. 08-581 690 00 vxl
 • Programförslag som underlag för arkitekttävlan för ny bad- och rekreationsanläggning i Mjölby med bland annat upplevelsedel-, rehab-, relax-, SPA-och friskvårdsanläggning (samarbete med Lars-Erik Heintz f.d. Hjortensbergsbadet). Jan Hockardt fungerade som kommunens byggombud.
  Genomförde även en driftutredning angående alternativa driftformer. Nya Lundbybadet invigdes under våren 2005. Badet drivs idag av kommunen efter några år med Medley som entreprenör.
  Referens:  Ulf Johansson Fritidschef  tel. 0142-850 00 vxl
 •  Tre driftupphandlingar har genomförts åt Nacka kommun;
  • Driftupphandling 2014 - Drift av Nacka simhall och sportcentrum samt Näckenbadet. Referens: Teknisk chef  Åsa Engwall tel. 070-431 95 16, 08-718 80 00 vxl.
  • Driftupphandling - Skötsel av idrottsplatser i Nacka/Saltsjöbaden. Referens: Biträdande teknisk chef Roger Grönwall tel. 08-718 80 00 vxl.
  • Driftupphandling - Förvaltning av naturreservatet Velamsund i Nacka. Referens: Biträdande teknisk chef Roger Grönwall tel. 08-718 80 00 vxl.

 • Exempel på andra kunder; Peab Sverige, Sydpoolen, ISS, Medley, AffärsConcept, Tagehus, SKL, Tengbom arkitekter Malmö, RBS Nordisk Renting, Göteborg, Avesta, Upplands Väsby och Stenungsund kommuner
BOFsport
Berndt Forsberg 

Matrosbacken 3 
117 67 Stockholm 
tel 08-500 883 36 
mobil 0708-94 77 07 
bofsport@comhem.se


Kontakta BOFsport angående uppdragsförteckning