Konsulten

Berndt

Berndt Forsberg - rådgivare/konsultArbetar sedan 1993 som fristående konsult i samarbete med olika partners. Ledande kompetens finns bland annat inom områden som offentlig upphandling, arkitektur och badhusteknik.
 
Som konsult arbetar jag med utgångspunkt från den historiska utveckling som har skett och sker inom fritidssektorn. De speciella förutsättningar som vi arbetar utifrån i Sverige, framförallt genom vårt starka föreningsliv, ger oss ett annorlunda perspektiv på vad vi har att vänta oss i framtiden. SKLs minskade möjligheter till stöd bidrar också till ett ökat behov av en egen lokal analys. Utgångspunkt för analysen bör vara kommunens utveckling och framtida behov av ett starkt föreningsliv, kommunala och privata initiativ. Den kommunala självbestämmanderätten blir då ett viktigt vapen för att skapa en fritidspolitik som gynnar kommunens utveckling.

 Fokus på dagsaktuella frågeställningar;
  • Behovet av investeringsmedel till nya badhus eller upprustning av befintliga badhus - dags för någon form av statsbidrag?
  • Hitta lokala och självständiga lösningar för verksamhet och drift av offentliga idrottsanläggningar och bad 
  • Samhällets stöd till det ideella föreningslivet med utgångspunkt från dess särställning i förhållande till kommersiell verksamhet inom idrotts- och fritidssektorn
  • Behovet av ett brett verksamhetsutbud med tydlig inriktning mot folkhälsoarbete samt prioriterade grupper som barn, ungdomar, familjer, äldre, funktionshindrade och överviktiga samt arbete mot droger, doping och andra skadliga medel
  • Ekonomisk långsiktighet för bad- och idrottsanläggningar, med beräkningar av livskostnadscykel samt miljömässiga lösningar
  • Nettokostnadsberäkningar som stöd vid utveckling av anläggningar. Vilket inkluderar årliga intäkter, drift-, underhålls- och investeringskostnader.
BOFsport
Berndt Forsberg 

Matrosbacken 3 
117 67 Stockholm 
tel 08-500 883 36 
mobil 0708-94 77 07 
bofsport@comhem.se