Arkiv 2015

Flera nya badprojekt är igång
Att många kommuner behöver rusta upp sina badhus är allmänt känt. Det blir nu vanligare att helt enkelt bygga ett helt nytt badhus, ofta i form av ett upplevelsebad med friskvårdsmöjligheter. I Umeå, Sjöbo, Ängelholm och Eskilstuna byggs det nya bad. I flera kommuner projekteras det för fullt för nya bad, som i Varberg, Alingsås, Kristianstad, Järfälla och Västerås. Dessutom initieras utredningar och förstudier i en rad andra kommuner. 
Stockholm som brottas med stora upprustningsbehov, går nu vidare med upprustning av Forsgrenska badet i Medborgarhuset och utbyggnad av Åkeshovs simhall. Diskussioner pågår om upprustning av Västertorpsbadet eller ett helt nytt bad på samma plats.
BOFsport 2016-02-25

Träffpunkt Idrott 15-17 mars 2016
Nu är det dags igen för en ny mässa i Göteborg. Förutom sedvanliga mässdeltagare från olika leverantörer till bad och idrottsanläggningar, ser vi fram emot ett späckat seminarieprogram. Olika teman för olika dagar skall ge en mer enhetlig profilering och det skall bli lättare att välja en speciell dag för sitt besök. Förhoppningsvis skall detta ge mer beslutsfattare till mässan, vilka till stor del har saknats under senare år.
BOFsport 2015-12-28

Internationella aktörer på svensk marknad
Behovet av nya badhus eller upprustning av gamla bad har börjat intressera den internationella marknaden. Franska Elisath, med 20 års erfarenhet och 80% av den franska marknaden samt med cirka 800 installationer, levererar digitala system för entré, bokning/betalning och administration. De går nu in på den svenska marknaden vilket ni kan läsa om på Elisaths svenska hemsida. Förutom administrativa system har de även systemet EliGreen för optimering av energi och vattenåtgång. 
Nu arbetar även franska Poseidon med sitt drunkningslarm på den svenska marknaden. Detta sker tillsammans med Vattenkvalite i Göteborg. Poseidon har runt 200 installationer i Europa , främst Frankrike och Tyskland. Dessutom 250 installationer i USA. Några installationer har även genomförts i Skandinavien.
BOFsport 2015-09-29

Teknologisk Institut anordnar i samarbete med Svenska simförbundet en konferens den 26-27 januari i Stockholm. Bland annat kring nya anläggningar i Eskilstuna, Ängelholm, Järfälla och Uddevalla. Dessutom Ystad nya badhus, nu i drift 1,5 år och snart utbyggt med nya idrottshallar till Ystad Arena. Andra programpunkter kring akustik, vattenrening och ventilation samt Ulf Isaksson med en trendspaning.
ur konferensprogrammet 2015-10-27

Den 22 oktober anordnar företaget Vattenkvalité i Göteborg ett halvdagsseminarie om säkerhet och Poseidon drunkningslarm. Vid en undersökning av svenska kommunala badhus, så angav 80% att drunkningslarm var något som var viktigt och som skulle installeras.
BOFsport 2015-09-29

Med Actic som ägare satsar det tidigare äventyrsbadet Sydpoolen på friskvård och rehabilitering tillsammans med företagshälsovården och landstinget. Det finns bl.a. planer på att i framtiden bygga om den gamla äventyrsdelen till lokaler för träning, rehabilitering/behandling. Planerna på förändring har rönt stor uppmärksamhet från andra delar av landet.
BOFsport 2015-08-17

Utvecklad brukarsamverkan med föreningar
Skärgårdskommunen Värmdö har sedan tre år valt att låta lokala föreningar, mot ersättning, sköta kommunens idrottsanläggningar och sporthallar. Flertalet ligger vid skolor och nyttjas dagtid av dessa. I några fall har föreningarna egna anläggningar som de får bidrag att sköta och även till dessa har skolorna tillgång. Fördelarna ligger främst i att lokal personal, företag och ideella kan nyttjas på ett effektivt sätt. 
BOFsport 2015-06-23

Driftoperatören Medley driver idag 35 inomhusbad för kommuners räkning runt om i Sverige. Genom återkommande mätningar kan de se vad kunden tycker om bl.a. personal, renlighet och service. På deras hemsida kan ni hitta en sammanställning av deras kvalitetsundersökningar plus en hel del annat.
från Medleys hemsida 2015-06-15
På konferensen Badanläggningar 2015 deltog Malin Pappila som talare och berättade om arbetet med det nya Rönnebadet i Ängelholm. Hon la stor vikt på att badet skall få en egen personlig profil. En annan fråga var att inte snåla på de allmänna utrymmena, ex. vis omklädningsrum, personallokaler och förråd, vilka ofta har blivit för små i flera av de nya anläggningarna.
BOFsport 2015-05-04

Företaget är ju mest känd för sin skötsel av grönytor, park och skogsmiljöer men arbetar även med idrottsanläggningar och golfbanor. Intresset hos många kommuner har ökat under senare år och Greens storlek som företag ökar givetvis intresset. En stor och kompetent aktör har ju större förutsättningar att klara denna typ av kundkrävande anläggningar.
BOFsport 2015-03-05

Få kommunala idrottsanläggningar med privat driftentreprenör
Idag drivs 36 kommunala inomhusbad som driftentreprenader. Medley är den ledande entreprenören med Actic som tämligen ny uppstickare. När det gäller övriga kommunala idrottsanläggningar så är det fortfarande ytterst ovanligt med en privat driftentreprenör med totalansvar för driften. Vi hittar bara Grosvads idrottsområde i Finspång med Medley, Rosvalla idrottsområde i Nyköping med Peab samt Staffanstorp och Vellinge kommuner med Green Landscaping. Dessutom har Rocklunda idrottsområde i Västerås ett partneringupplägg med ett privat företag. 
Kan vi förvänta oss en utveckling mot fler entreprenader? Svårt att säga men det verkar knappast troligt. Vore dock intressant med försök i den riktningen på några lämpliga kommuner.  När det gäller inomhusbaden så har entreprenadmarknaden stagnerat. Dock kan vi se några nya OPS-lösningar med tjänstekoncession som Tyresö och Kristinehamn. Ängelholm och Järfälla är också på gång med denna lösning. 
BOFsport 2015-02--03

Comments