Arkiv 2014

Nya Vara badhus innehåller en öppen lösning med 25 m bassäng med 6 banor, upplevelsedel med utomhuspool, barnleklandskap och vattenrutschbanor samt en avskild multibassäng med höj och sänkbar botten. Dessutom en bastutdel med 5 basturum, lounge med kafé samt träningslokaler på ett övre plan. Badet är ritad av PP arkitekter och byggare är Peab. Badet kommer drivas i egen regi och träningslokalerna i Actics regi.
BOFsport 2014-12-20

Nyinvigda Simhallen Safiren i Vagnärad har anlitat Nova Secur för sitt system för passage, bokning och betalning. Företaget är sedan tidigare inriktade på gym och andra typer av friskvårdsanläggningar och sportlokaler.
BOFsport 2014-12-20.

Det omtalade utomhusbadet med biologisk rening har nu fått ett inomhusbad. Badet invigdes i september och har på kort tid blivit mycket populärt. Här finns 25 bassäng, multibassäng, undervisningsbassäng, småbarnspool, relaxavdelning samt motions- och styrketräningslokaler. 
BOFsport 2014-10-30

Nytt badhus - attraktivare kommun
Med ett nytt modernt badhus hoppas många kommuner att öka befolkningstillväxten eller kanske hindra en utflyttning i en glesbygdskommun. Vi har tittat på badhus byggda under senaste 10 års-perioden och då i mindre kommuner. Flertalet visar på ökad befolkningstillväxt, ex. vis Skara, Oskarshamn, Mjölby, Finspång, Avesta, Höör, Kristinehamn och Kumla. Intressant blir också att se vad som händer framöver i Sollefteå med ett nytt badhus 2012 och med en vikande befolkningstillväxt. Givetvis finns en rad andra faktorer som påverkar tillväxten. Ett attraktivt fritidsutbud kan dock vara en avgörande faktorer för många, speciellt för barnfamiljer och äldre.
BOFsport 2014-10-13

Umeå återgår till kommunal drift
Då avtalet med Medley upphör vid årsskiftet har Umeå fritidsnämnd givit Umeå Fritid i uppdrag att samordna driften av Umeå simhall i väntan på att det nya badhuset blir färdigt hösten 2015.
Saxat ur Badmästaren nr 6 2014 (Svenska Badmästarförbundets medlemstidning)

Vartannat år anordnas denna mässa om idrotts och badanläggningar. Det anordnas även en rad seminarier med frågor kring idrottens villkor, utveckling och framtid. Här träffas privata leverantörer, konsulter och experter samt kommunal drift och chefspersonal plus en och annan politisk beslutsfattare.
BOFsport 2014-09-07

Den 30 augusti inviges det nya badhuset i Norrtälje. Badet är byggt i anslutning till det gamla vattentornet, vilket
Stockholms stad växer så det knakar och bristen på idrottsanläggningar blir då ännu tydligare. Det saknas också tydliga 
politiska beslut om att bygga idrottsytor och sporthallar vid byggandet av nya bostadsområden. Eftersläpningen sedan 1970-talet är mycket stor. Stockholms idrottsförbund har tillsammans med sex av de större idrottsförbunden gjort en kartläggning över det framtida behovet fram till och med 2022. Beräknat utifrån befolkningsunderlaget i olika stadsdelar samt vilka anläggningar som finns idag. Jämförelse har också gjorts med bl.a. Göteborg, Malmö och Stockholms län. 
Det behövs minst;
28 st 11-mannaplaner med konstgräs,    5 st ishallar,     10 st 50 m inomhusbassänger,    27 sporthallar 40x20m
Positivt är att en viss förbättring när det gäller antal konstgräsplaner har skett under senare år, vilket tyder på att politikerna börjar vakna i frågan om idrottsanläggningar.
Ikväll anordnas en hearing med politiker, tjänstemän och föreningsfolk där kartläggningen skall presenteras och politikerna utfrågas kring vad de tänker satsa på i framtiden. Här kan du också se vad en av politikerna (S) i idrottsnämnden tycker i denna fråga.
BOFsport 2014-08-26

Norrtälje badhus har öppnat
Den 30 augusti invigdes Norrtälje nya badhus, spektakulärt belägen på vattentornsberget med storslagen utsikt. Tornet har nyttjats för en av två vattenrutschbanor. Badet har en 25 m bassäng med 8 banor á 2,5 m. Dessutom upplevelsedel, multibassäng och relax/bastu. Badet har byggts av COBAB. Kostnaden för badet inkl. infartsväg, parkering och yttre miljö är 150 mkr.  Här kan ni följa badets tillkomst från grunden.
BOFsport 2014-09-12

I det gamla regementsområdet Visborg byggs en ny sporthall för idrott och evenemang till en kostnad av 92 miljoner. Plats för 1 500 åskådare vid matcher med Endre IBK eller Visby Basket och 2 050 åskådare vi konserter. De två elitklubbarna får då en modern hall med restaurang och rejäla kringytor för besökarna.
Visby kommun skall äga och driva den nya hallen. Peab är byggare och Visby arkitekter har ritat anläggningen.
Hallen beräknas vara färdig under sommaren 2015 och blir en fin tillgång för hela Gotland.
BOfsport 2014-08-15

Medley om privat drift 
Här kan ni se Medleys film på You Tube om deras syn på vilka fördelar som finns med privat drift av kommunala simhallar.
BOfsport 2014-06-05

Ny evenemangshallar - en vinst för handbollen
Flera av elitlagen har under senare år fått nya hallar, byggda för både handboll som andra typer av evenemang. Detta har även visat sig i serietabellen där lag som IFK Kristianstad, Alingsås och Lugi Lund hamnade i topp, med Alingsås som svenska mästare. Snart får även Guif Eskilstuna, Sävehof Partille och Ystad IF nya hallar, vilket säkerligen kommer att höja deras prestation. Även publiksiffrorna har varit mycket höga, där Kristianstad toppar publikligan genom tiderna. 
Nya hallar är på gång i bl.a. Partille och i Visby. 

Hemmasnitt;
Kristianstad   4 941 (ny hall)
Skövde         1 771 (renoverad o utbyggd hall)
Lugi              1 768 (ny hall)
Ystad            1 751 (en ny hall skall byggas)
Alingsås        1 634 (ny hall)

BOFsport 2014-06-04

Dom har fallit i Stockholms tingsrätt avseende Strömstad badanstalt
Den 4-5 mars genomfördes förhandlingarna i Stockholms tingsrätt med Konkurrensverket som kärande part och Strömstad badanstalt som svarande, dessa företräddes av Setterwalls advokatbyrå. 

Dom har nu fallit och Tingsrätten avslår KKVs talan mot Strömstad Badanstalt, se pressrelease.
 SKKV:s hemsida skriv Strömstad Badanstalt.  Läs även KKV:s info om "konkurrenshämmande offentlig säljverksamhet"
BOFsport har på nära håll engagerat sig i vad som händer i detta ärende. Kontakta oss gärna för rådgivning i frågan som gäller  friskvårdsverksamhet på kommunala badanläggningar.
Det bör poängteras att KKV inte har haft för avsikt att skapa ett prejudikat i och med stämningsansökan, utan detta är ett enskilt fall som enbart gäller Strömstad Badanstalt. Detta är även tanken med den nya lagstiftningen, att varje fall är unikt.
BOFsport 2014-04-11

Ny leverantör för multibassänger
Sedan en tid tillbaka har det Skånebaserade företaget Swim Systems arbetat med s.k. multibassänger med höj- och sänkbar botten. Konstruktionen kommer från holländska Variopool, vilka har lång erfarenhet av multibassänger. Detta gäller även mellanväggar i bassänger och lyftplan/hissar för rörelsehindrade. Det kan konstateras att intresset för multibassänger har ökat snabbt och i majoriteten av de bad som nu planeras så finns multibassängen med i planerna.

BOFsport 2014-03-20
Comments