Arkiv 2013‎ > ‎Debattinlägg‎ > ‎

Kundanpassning i fokus

Vi ser idag en snabb utveckling av tekniska innovationer vad gäller badanläggningar. Målsättningen är att få hållbara och miljövänliga bad som håller i över 50 år i förhållande till tidigare 30-40 år. I vissa fall talas om en hållbarhet om upp till 100 år. Ett sådant perspektiv ger helt andra ekonomiska förutsättningar, speciellt om detta även kan medföra lägre driftkostnader, exempelvis med vatten- och energiåtervinning i flera led. Mycket tyder på att vi går snabbt framåt på detta område.
Tidigare, mellan 1995-2005, var det även stort fokus på personaleffektiva anläggningar med bland annat samlad kundservice och "generalister" istället för uppdelade tjänster. 
Med dagens digitala utveckling är det nog dags igen med ökad
 satsning på effektivare nyttjande av personalen.  Detta kan ske genom ökad digital anpassning och på så sätt sätta  fokus på verksamhet, säkerhet och hygien istället för direkt service till kunden. Genom digital anpassning få smidigare entré, betalnings och bokningssystem, effektivare personal och verksamhetsplanering samt en anpassad administration som ger trygghet och överblick.
Vi får en mer kundanpassad anläggning med förutsättningar att ge bättre service samt mer kontroll och möjligheter till styrning av både verksamhet som drift. Ett besök kan innebära att kunden klarar sig själv med hjälp av telefon på plats eller i förväg bokat med konto, t.om. vid besök på badets kafé. Mycket tyder på att vi inte riktigt har hängt med i den utveckling som sker på annat håll, bl.a. i Frankrike och Tyskland.
BOFsport 2015-10-27
Comments