badbild

Långsiktiga investeringslösningar och nya intäktsmöjligheter ger bättre bad och idrottsanläggningar i framtidenMånga kommuner har idag sett att det är lönsamt att bygga ut och modernisera sina simhallar. I Skara färdig 2005, Oskarshamn färdig 2007, Avesta färdig 2007, Finspång färdig i augusti 2008 och Upplands Väsby färdig hösten 2009 bygger de nytt och skrotar sina gamla anläggningar. I Mjölby färdig 2005 och Värmdö färdig 2007 bygger de helt nya simhallar efter många år av funderingar och avväganden. I Norrköping, Falköping, Växjö, Vetlanda, Borlänge, Mölndal, Ludvika, Katrineholm, Söderhamn och Hallsberg har de byggt ut sina gamla simhallar under 2000-talet. Göteborg, Sundsvall, Lomma, Arvika och Järfälla är några av de kommuner som också funderar på att att bygga ut. Intresset hos våra kommuner har på de senaste åren ökat radikalt. Detta beror i huvudsak på att kunskapen har ökat och nya bättre förutsättningar har tillkommit.
 En badanläggning kräver regelbunden modernisering och upprustning, tveklöst mer än någon annan kommunal fastighet. Mindre investeringar efter 5-10 år, större efter 15-20 år, totalrenovering alternativt nybyggnation efter 40-50 år. Oavsett att kommunen bygger ett nytt bad eller rustar upp sin gamla anläggning, så krävs det en långsiktig och aktiv fastighetsägare för att inte anläggningen skall tappa i värde, inte minst när det gäller attraktionskraft. Idag kan den bästa lösningen vara ett långsiktigt ägande i ett privat eller kommunalt bolag med kommunen som hyresgäst. Efter EU-inträdet har också skett stora förändringar när det gäller alternativa investeringsmöjligheter. Idag finns det exempel på privata fastighetsägare som har stort intresse av denna typ av långsiktigt fastighetsägande med lågt risktagande men också med låga investeringskostnader för kommunen till och med lägre än när kommunen själva lånar pengar.
 De senaste årens låga utlåningsränta gynnar också denna typ av investering. Detta innebär betydligt lägre investeringskostnader än tidigare, oavsett att kommunen lånar upp pengar eller att en annan ägare står för investeringen. Allt tyder också på att den låga räntan runt 3-4% har kommit för att stanna även att räntan för tillfället är uppe i över 5%.

 Vi vill också peka på några andra bidragande orsaker till de senaste årens utveckling;
  • Den första generationen av moderna bad, byggda från mitten på 1980-talet och framåt, med äventyrs-/upplevelsedel, moderna relax-/bastuavdelningar och friskvårdslokaler med gym/aerobics, har visat sig ha mycket höga intäkter som i flera fall t.o.m. har täckt, förutom driftkostnaderna, även delar av och vissa fall samtliga investeringskostnader, ex. vis Uppsala, Lerum, Vänersborg, Nyköping, Arboga, Trosa. Det samma gäller också för ett antal bad som f.o.m. senare hälften av 1990-talet blivit utbyggda och moderniserade, ex vis Sydpoolen i Södertälje och Linköpings simhall. 
  • Trots en het byggmarknad med höga kostnader, har möjligheterna att bygga en ny simhall till rimliga kostnader förhoppningsvis ökat. Bland annat beroende på att det tyska byggföretaget Metz gett sig in på marknaden och konkurrerar med våra tre stora byggare. Tyskarna har byggt nya Metropoolen i Avesta till ca 30% lägre kostnader än normalt. Förhoppningsvis är detta inte en engångsföreteelse. 
  • De alternativa driftformerna i privata eller kommunala bolag har visat sig vara mycket framgångsrika. I de flesta fall har de visat sig vara vida överlägsna den konventionella driften i kommunal förvaltning. Flera både privata som kommunala bolag har nu verkat i över tio år, i vissa fall ända upp till femton år.
  •  Tyvärr har utvecklingen på den privata marknaden tidigare varit trög i många delar av landet. Detta har inneburit att många kommuner inte haft möjlighet att lägga ut driften på en privat operatör. Till viss del beror det dock på bristfälliga upphandlingar. Där har kommunerna mycket att lära. Nu ser vi dock en snabb utveckling och ett antal bad har under de senaste två åren kommit under privat drift, ex. vis Täby, Danderyd, Tyresö, Finspång och Mjölby. Lite oroande är dock att det bara är ett företag Medley som stått för expansionen.
  • De senaste 15 årens erfarenheter, med den första driftentreprenaden från 1992 med Hjortensbergsbadet i Nyköping, har gett ökade kunskaper om olika alternativa lösningar. Idag har kommunerna större förutsättningar att hitta den lösning som passar dem bäst. Förutsättningarna i de olika kommunerna skiljer sig dock markant och det är av största vikt att var och en hittar sin egen väg.
  • Begreppet "partnerskapslösningar i byggprocessen", har gett våra byggbolag större möjligheter att, i samarbete med kommuner och/eller privata fastighetsägare, hitta kvalitativa lösningar och samtidigt hålla kostnaderna nere. Byggprocessen blir också snabbare och smidigare, vilket betyder att kostnaden hålls nere samtidigt som bygget blir färdigt tidigare. Det ökande byggandet ger också på sikt, lägre kostnader och högre kvalitet. 
  • Kundtillströmmningen till våra badanläggningar har ökat de senaste åren. Detta gäller inte bara friskvårdsaktiviteterna utan även badbesöken. En av orsakerna är de stora kullarna födda på 1940- och 1950-talen. Dessa har lärt sig att bad, friskvård och träning är viktigt och de har också, i högre utsträckning än tidigare generationer, varit aktiva i föreningslivet och vant sig vid att motionera och träna. En annan kategori är barnfamiljerna, där många föräldrar idag är välutbildade och vet att bad, lek samt motion är bra för alla familjemedlemmar. Föräldrar idag lägger också stor vikt vid att barnen tidigt skall lära sig simma, vilket bidragit till ökat intresse för aktiviteter som babysim, plask och lek, småbarnsim. Detta medför att barnen redan i tidig ålder ser det som naturligt att regelbundet besöka badet.
  • Den pågående diskussionen om idrott och bad på skolschemat har också satt fokus på barnens hälsa och välbefinnande. Glädjande är att intresset för skolornas simundervisning har ökat. Många skolor som tidigare sagt nej till simundervisning på skolschemat, har nu ändrat sin inställning. Vår förhoppning är att tolkningen av skollagen skall bli den samma i hela Sverige och att simundervisning skall vara en del av den obligatoriska undervisningen på alla skolor.
Berndt Forsberg, september 2008
BOFsport
Berndt Forsberg 

Matrosbacken 12 
117 67 Stockholm 
tel 08-500 883 36 
mobil 0708-94 77 07 
bofsport@comhem.se