Är kommunalt bolag ett bättre alternativ?

 Erfarenheten från flera håll visar att det kan finnas stora fördelar med att driva bad- och idrottsanläggningar i ett kommunalt bolag än under en förvaltning. Den ekonomiska friheten är betydligt större och detta gynnar en verksamhet som i stor utsträckning är beroende av trender, säsong och skiftande intäkter. Exempel finns på anläggningar som drivs av både bostads- och energibolag. I vissa fall även även med externa delägare. 
Berndt Forsberg nov. -02
BOFsport
Berndt Forsberg 

Matrosbacken 12 
117 67 Stockholm 
tel 08-500 883 36 
mobil 0708-94 77 07 
bofsport@comhem.se