Intäkter prioriteras före simkunnighet

 Fler och fler kommuner satsar på att bygga ut sina simhallar med äventrysbad, gym- och aerobicslokaler, SPA och andra inkomstbringande verksamheter. Detta är i för sig bra! Dock finns det en risk att personalens fokus flyttas från att badet skall vara en kommunal angelägenhet till att badet skall ta in så stora intäkter som möjligt. Kommuner skall inte driva en vinstbringande verksamhet säger kommunallagen. Ännu finns inget kommunalt bad som går med ren vinst men vi är snart där.

Risken ligger i att baden glömmer bort att satsa på de kommunala angelägenheterna som simskola för barn och vuxna, bad för skola och dagis samt stöd till simföreningarna. Vi kan idag se en minskad simkunnighet bland svenska barn. Även simkunnigheten bland invandrare är fortsatt mycket låg. Min uppfattning är att många bad hellre koncentrerar sina krafter på att bygga ut och förändra baden än att satsa på ökad simkunnighet. Det är enligt min mening badpersonalens uppgift att tala om för sina politiker, rektorer och andra kommunala beslutsfattare, vikten av att både barn och vuxna i kommunen skall kunna simma.

Min förhoppning är att det skall gå att förena mer intäkter med ökad simkunnighet. Glöm inte att simkunnighet också lockar till annan lek, motion och träning.
Berndt Forsberg aug.-03
BOFsport
Berndt Forsberg 

Matrosbacken 12 
117 67 Stockholm 
tel 08-500 883 36 
mobil 0708-94 77 07 
bofsport@comhem.se