Arkiv 2012

Stockholm river och bygger nytt

I september nyinvigdes Farsta sim- och sporthall efter omfattande renovering och en mindre utbyggnad av simhallen. Nästa bad i ordningen är Västertorp, Vällingby och Åkeshov. Efter omfattande utredningsarbete ser det ut som om att staden satsar på en rivning och nybyggnation istället för en renovering och utbyggnad. Kostnaderna för renoveringsarbetet visar på att en nybyggnation är på lång sikt det mest lönsamma och för kommuninvånarna den absolut bästa lösningen. På så sätt får respektive stadsdel en ny och modern anläggning. 
BOFsport 2012-11-28 

Konkurrensverket prövar lagen om "konkurrenshämmande offentlig säljverksamhet"

KKV har inlämnat en stämningsansökan till Stockholms Tingsrätt angående Strömstad Badanstalt och deras gym och Spa-verksamhet. Läs mer på KKV:s hemsida under nyheter där ni hittar en pressrealease samt stämningsansökan som pdf-fil. Detta är första gången som lagen prövas i domstol och det blir intressant att följa utvecklingen. Vill ni hitta mer information om lagstiftningen, bl.a. förtexterna till lagen, så kan ni kontakta undertecknad. 
BOFsport 2012-11-15 

Vissa problem för badhusbyggen i Skåne

Tre större badhusbyggen är aktuella i Skåne. Under sommaren stoppades tillsvidare planeringen av ett nytt badhus i Hässleholm. I Ängelholm har det blivit tillfälligt stopp på grund av mark- och miljödomstolen i frågan om trafikförsörjning och tillgänglighet. Kommunen tittar nu på hur de skall gå vidare. 

En ljusglimt är dock att det första spadtaget togs i Ystad den 7 oktober och nu är arbetet i full gång. Badhuset kommer att ligga vid nuvarande Österportshallen, vilken i sin tur skall renoveras samt byggas ut. Kostnaden för badhuset är beräknat till 230 mkr. 
saxat ur lokalpressen 

Vi presenterar en ny kartläggning om moderna bad

BOfsport har genomfört en kartläggning av så kallade moderna bad med tre ben att stå på, 1/ Familje-/upplevelse-/äventyrsdel, 2/Simträning/-undervisning, 3/ Styrke- och motionsträning på land och i vatten, se Fem svar om moderna bad. 
BOFsport 2012-11-15 

Tagehus projekterar nytt badhus i Umeå

Fastighetsföretaget Tagehus, tillika ägare av nya Tyresö Aquarena och driftoperatören Medley AB, projekterar Umeås nya badhus (umeabadhus.se). Badet kommer att ligga i stadens centrum. Tidplanen är knapp, då badet förhoppningsvis skall bli klart under kulturhuvudstadsåret 2014 eller året efter. Badet blir av den moderna typen med flera olika aktiviter som äventyrsdel, multibassäng(rehab), styrke- och motionsträningslokaler samt en delbar 50m bassäng. Dessutom byggs ett parkeringsgarage under badet. Sammanlagd kostnad inkl. garaget är beräknat till 400 mkr. Ägare av badet blir Umeå kommun genom ett nytt fastighetsbolag Umeå Badhus AB.. 
information från Tagehus 

Bättre beräkningsmetoder visar på framtidens bad

Efter en rad kartläggningar samt uppföljning av tidigare arbeten, se under Kunder, har vi utvecklat effektivare och billigare metoder för beräkning av badbesök, intäkter och kostnader i utvecklingsprojekt som rör badhus. Erfarenheterna från de nya eller moderniserade anläggningarna har visat på tydlig mönster för vilka verksamheter, inriktning och lokaler som är mest värda att satsa på för ett framtida bad. 
BOFsport 2012-10-29 

Bad & IDA 20-22 nov i Göteborg (traffpunktidrottsmiljo.se)

Nu är det dags för en ny bad och idrottsmässa i Göteborg. I tre dagar träffar kommunala och privata beställare branschföretagen inom bad- och idrottsanläggningar. Dessutom har badmästarförbundet sin årskonferens och medföljande festlighet tillsammans med företagare, kommunfolk, konsulter m.fl. Här finns också ett fullspäckat konferensprogram med seminarier och föreläsningar. 
Undertecknad är på plats under tisdag och onsdag.. 
2012-10-18 Berndt Forsberg 

Svårbedömd OPS på Ekerö

Läs artikeln om OPS-försöket med badhus på Ekerö. Här kan vi se svårigheten i att göra en beräkning av vad en s.k. falsk OPS-lösning kan kosta. Entreprenören tar här alla ekonomiska risker, både avseende kostnader som intäkter, på alla tre områdena byggnation, ägande och drift. Därför kan inte årskostnaden hållas lika låg som om kommunen tar hela eller delar av risktagandet. Eftersom det även finns erfarenheter från några långvariga "falska OPS-lösningar", så kan vi vara tämligen säkra på att beräkningarna är relevanta. 
BOFsport 2012-09-06 

Sydpoolen i arbetsmiljötrubbel

Läs om den privata arbetsgivaren för Sydpoolen, vilken har hamnat i konflikt med det lokala skyddsombudet på badet, vilken i sin tur tvingats ta hjälp av kommunalarbetarförbundets regionala skyddsombud. Frågan är speciell då badet drivs av ett privat företag med ett årligt bidrag från Södertälje kommun. Tills för två år sedan var Riksbyggen ägare av badet som ursprungligen har varit i Södertälje kommuns ägo. 
BOFsport 2012-08-27 

Nya simhallar i Sollefteå, Kumla och Tyresö

Sollefteå Aquarena invigdes i juni och tillströmningen har varit över förväntan under sommaren. Koncepten är Stephen Jones, vilken kommer att driva badet i ett nytt driftbolag. Kommunen står som som ägare och NCC har byggt badet. Kostnad ca 140 mkr. 
Bygget av Kumla badhus pågår för fullt, med Peab som byggare. Anläggningen på 6 300 kvm beräknas vara färdig i januari 2013 och den kommer drivas av kommunen. Kostnaden ca 180 mkr. 
Tyresö Aquarena är även den enligt Stephen Jones koncept och med NCC som byggare. Badet beräknas vara färdigt i januari 2013. Driftoperatör blir Medley AB och med Tagehus AB som ägare av anläggningen. Kostnad ca 140 mkr. 
BOFsport 2012-09-01 

Konstgräset utvecklas

Idag spelar sju lag i Allsvenskan och fyra lag i Superettan med konstgräs som spelunderlag. Nästa år kan vi förvänta oss ytterligare lag som satsar på konstgräset, bl.a. Hammarby. Kan de vara så att fördelarna, speciellt för svenska spelare, är större med konstgräs än naturgräs. En tydlig åsikt är att spelarna blir mer tekniska men får svårare med närkampsspelet. Är detta en fördel i Sverige eller gör det att vi halkar efter övriga Europa där utvecklingen med konstgräs går långsammare? Det kanske är dags att strama upp regelverket internationellt och förbjuda glidbrytningen eller vad vi felaktigt kallar glidtacklingen, ett utryck från rugbysporten. Denna är svårare att utföra på konstgräs i förhållande till naturgräs. Detta skulle minska skaderisken radikalt och samtidigt jämna ut förhållandena mellan spelunderlagen. 
BOFsport 2012-08-06 

Skåne bygger nya bad

Badboomen fortsätter i Skåne. Under senare år har det tillkommit nya bad i Höör och Hörby samt en större utbyggnad av Karlsrobadet i Eslöv som precis är färdigställd. 
I Ystad planeras för ett större äventyrsbad till en kostnad av 300 mkr, vilket borde bli något alldeles extra för barnfamiljerna i regionen. Det blir även en fullstor 25m-bassäng med 9 banor, hoppbassäng, multibassäng och stor friskvårdsavdelning samt relax. 
Även Ängelholm är på gång med ett äventyrsbad, dock något bantat i förhållande till tidigare planer. Kostnaden är beräknad till 200 mkr, då med en upplevelsedel, 25m-bassäng med 8 banor och multibassäng. Här skall också finnas friskvårdsutrymmen och en avskild relaxavdelning. Kommunen har valt en privat lösning med Kunskapsporten som kommer att äga och driva anläggningen. Kommunen kommer att betala ett årligt driftbidrag på 18,9 mkr i trettio år mot att de kostnadsfritt får nyttja anläggningen för skolor, omsorg och föreningar. 
BOFsport 2012-03-20 

Verksamhet i multibassänger

Vi har genomfört en kartläggning av verksamheter i s.k. multibassänger med höj- och sänkbar botten. Malmsten har levererat 30 stycken i Sverige och vi har fått in svar från 16 av dessa kommuner.. 
BOFsport 2012-02-15 

Kartläggning av badbesök för 2010 - äntligen publicerad

Rejält försenade, kan vi nu redovisa besökssiffror för 2010. Siffrorna visar överlag på en ökning av besöken. Bättre inpasseringssystem ger också säkrare siffror. Vi redovisar ej skolbad och föreningsbad, vilka inte alltid är med i statistiken. Detsamma gäller friskvårdsbesök, vilka i vissa fall kan vara redovisade tillsammans med badbesök, s.k. kombinationsbesök. 
BOFsport 2012-02-13 

Nyhetsarkiv: 20012002200320042005200620072008 2009201020112012, 2013

Comments