Arkiv 2010

BAD IDA mässan 24-26 november i Göteborg

Bara en påminnelse om branschens enda stora mässa i Sverige. Bad och idrottsanläggningar är en liten sektor i Sverige. Vartannat år genomför Svenska Mässan en mycket uppskattat evenemang, där framförallt kommunala anläggningsägare möter leverantörer inom anläggningssektorn. Dessutom diskuteras en rad verksamhetsfrågor med inbjudna från SKL, riksidrottsförbundet, specialförbunden, olika föreningar och nordiska gästföreläsare. I seminarieform diskuteras bl.a. förnyelse av simhallar, läktarproblemen inom fotbollen, framtida finansiering av idrottsanläggningar, klimatsäkra och energisnåla anläggningar. 
BOFsport 2010-11-01

Bygget av Tyresö Aquarena har påbörjats

Det första spadtaget för Tyresö Aquarena togs 3 september. Medley AB kommer att driva det nya badet med Tagehus AB som fastighetsägare. Kommunen kommer att köpa tid i badet. Läs mer på Medleys hemsida 
saxat från Medleys hemsida 2010-09-13

Gustavsbergsbadet fick 160 000 besök första året

Äventyrsbadet ligger i Värmdö kommun några mil utanför Stockholm. Invigningen skedde våren 2008 och starten har varit lysande. För 2009 redovisades 160 000 besökare. Badet har också relax samt friskvårdsverksamhet med gruppträning och träningsmaskiner för enskild träning.
 Vi kommer under augusti att redovisa ett studiebesök som vi har gjort på badet. 
BOfsport 2010-06-30

Konkurrensverket prövar ny lagstiftning

Efter anmälan från gymföretagens intresseorganisation FRISK prövar Konkurrensverket det nya tillägget i konkurrenslagstiftningen angående "konkurrensbegränsande offentlig verksamhet". Anmälda är Värmdö kommun och Stockholms kommun.
 Vi kommer att bevaka vad som händer och återkomma med fortlöpande information.

Här kan du läsa en del av våra synpunkter i denna komplicerade fråga. Vi hjälper gärna till att utreda samt ta fram de lösningar som är mest lämpliga för er kommun. 
BOFsport 2010-06-28

Avbryter partnerskapsupphandling av simhall o arena i Visby - blev för dyrt

Gotlands kommun fick inte in några konkreta anbud inom de ekonomiska ramar som var efterfrågade vid ett tredelat OPP/partnerskapsupplägg med drift, ägande samt byggnation i ett samlad anbud. Tre intresserade konsortier fanns på banan men samtliga ansåg att riskexponeringen blev för stor med detta upplägg. Läs mer här

Vår erfarenhet visar att en samlad OPP/partnerskapslösning inte är att föredra framför en tredelad, både ur ekonomisk som praktisk synvinkel. Olika förutsättningar gör också varje kommunalt anläggningsprojket unikt, vilket kräver speciella och unika lösningar.
BOfsport 2010-06-08

Ekerö söker partner för simhallsbygge

Ekerö kommun har under många år diskuterat att bygga en simhall. Nu kommer de förmodligen att pröva samma väg som Tyresö. Genom en OPP/partnerskapsupphandling gör de ett försök att hitta en partner som vill äga, bygga och driva en ny simhall, läs mer här 
BOFsport 2010-04-27

Fortsatt stort intresse för bandyhallar

Diskussionen om en bandyhall i Stockholm har tagit fart efter att Hammarby blivit svenska mästare. Här är det först och främst en mindre tränings- och matchhall för 3 000 åskådare som är aktuell, läs mer här
BOFsport 2010-03-24

Kävlinge väljer Medley

. Driftoperatören Medley expanderar i Skåne genom att ta hand om driften av Tolvåkersbadet och Vikenbadet, båda belägna i Kävlinge kommun. Sedan 2009 driver de Pilängsbadet i Lomma. 
BOFsport 2010-03-24

Sollentuna simhall färdigrustad och i ny regi

Badet är sedan hösten 2009 renoverat samt utbyggt med ytterligare ytor för friskvård. Numera drivs badet av företaget Proma Gym och Friskvård lett av den tidigare föreståndaren Peter Eriksson. 
BOFsport 2010-03-24

Förslag om statsbidrag till bad o idrottsanläggningar 

BOFsport har uppvaktat våra riksdagspartier om att inrätta ett statsbidrag för större investeringar i kommunala bad och idrottsanläggningar. Gensvaren så långt har varit mycket positiva och vi ser med stort intresse fram emot en fortsättning i denna fråga. Behovet är stort runt om i landet och speciellt gäller det upprustning och utveckling av våra inomhusbad från 50-, 60- och 70-talet. Läs på debatt
BOFsport 2010-03-05

Konferens om framtidens idrottsanläggningar

Den 27-28 april anordnas i Stockholm en konferens med namnet Framtidens Idrottsanläggningar. Bland annat tas det upp frågor om alternativa former för investeringar, ägande och drift samt hållbara lösningar för att minska energikostnaderna. Konferensarrangören IQPC anordnar konferensen i samarbete med tidningen Fritid&Park. 
 Som en fristående forsättning på konferensen anordnas även den 29 april en Workshop om "smart och pålitlig energieffektvitet för inomhus och utomhusbruk". 
från konferensprogrammet 2010-02-08

Hörbys sportcentrum innehåller nygamla lösningar

I Hörby satsas stort på en ny anläggning med 25 m bassäng, hoppbassäng 10x11 m, friskvårdslokaler o bowlinghall med 10 banor. Till sommaren tillkommer en 50 m utomhusbassäng. Satsningen på en hoppbassäng och 50 m utomhusbassäng får anses som mycket ovanligt i dessa tider. Det blir ytterst intressant att se i vilken utsträckning dessa kommer att nyttjas. Kommunen äger sportcentrum och driver bad o relax, Friskis & Svettis sköter friskvårdsverksamheten och en privat entreprenör bowlinghallen. Badet öppnade den 15 januari.. 
BOFsport 2010-01-20

Nyhetsarkiv: 20012002200320042005200620072008200920102011