Arkiv 2008

Sollentuna simhall rustas upp och byggs ut för 200 mkr

Stor förslitning med bl.a. betongskador i bassängbotten har medfört att kommunen nu genomför en intressant upprustning. Genom att ersätta den gamla bassängen med en rostfri bassäng ges förhoppningar om en bra och långsiktig lösning. Dessutom byggs helt nya tekniska utrymmen för vattenrening m.m. Samtidigt sker också en utbyggnad med nya friskvårdslokaler på 1 200 kvm. De gamla gymlokalerna används till att utveckla entréutrymmena med bl.a. en större restaurangdel. Byggentreprenör är Peab. Byggnationen beräknas vara färdig under våren 2009. Det finns även planer på att i ett senare skede bygga en etapp två med äventyrsbad, vattenrutschbanor och rehabbassäng.. 
BOFsport 2008-12-12

Grosvads Arena i Finspång - finast i landet

Äventyrsbadet, simhallen, rehabbassängen och kaféet har varit öppen sedan i början på juni. Nu är hela anläggningen färdig med stora friskvårdslokaler, relaxavdelning, bowling med 12 banor och O´learys restaurang samt konferensutrymmen. Många besökare ser anläggningen som den finaste i landet med stilfull arkitektur, gott om utrymme, genomtänkta lösningar och för alla åldrar. Besökare kommer från stora delar av Sörmland och Östergötland. Det finns goda förusättningar för att anläggningen kommer att bli en riktig turistattraktion. Speciellt nu när väg 51 mellan E:4-an och Finspång har byggts ut och restiden har halverats. Arkitekt är välkände Per Pilerot och byggare Peab. 
 BOfsport 2008-10-27

Hudiksvall bygger badhus i känslig hamnmiljö

I det gamla insomnade hamnområdet skapas en ny modern stadsdel i staden. Här kommer ett nytt badhus att byggas. Kommunen har genomfört en arkitekttävling med 140 inlämnade förslag. Nu har tävlingen fått sin vinnare, se www.hudiksvall.se >Vision Hamnen >Bilder av vinnande förslag. Nu går arbetet vidare med att exploatera det känsliga hamnområdet. Förhoppningsvis ser vi om några år ett nytt spännande badhus i en mycket vacker hamnmiljö.
Info från kommunens hemsida 2008-06-23

Stockholmsarenan blir den nya Söderstadion

IKloka lösningar när det gäller ägande och drift av stora idrottsanläggningar är något som många kommuner letar efter. Förhoppningsvis kan detta bli fallet när det gäller Stockholms nya evenemangsarena.

 "Stockholm får en ny fotbolls- och evenemangsarena i direkt anslutning till Globen med plats för 30 000 sittande åskådare. Den "nya Söderstadion" blir Hammarbys matcharena i framtiden och beräknas vara färdigbyggd 2012. Stockholms stad kommer att äga arenan och hyra ut den till den nya driftoperatören AEG Facilities. Företaget är en världsledande arrangör av sport- och musikevenemang med flera stora arenor i Europa och USA. Det betyder i sin tur att Hammarby kommer att hyra in sig på arenan och behöver då inte ta några ekonomiska risker som ägare av en stor och kostsam anläggning, vilket har varit på tal. Föreningen kan koncentrera sig på sin verksamhet och egna matcharrangemang. AEG kommer även att ta hand om arenorna Globen, Hovet och Annexet och driva dessa tillsammans med den nya arenan. Den gamla Söderstadion försvinner och blir förmodligen ett nytt köpcentrum. Med AEG som driftoperatör och evenemangsansvarig, start redan nu i augusti 2008, förväntas det blir fler evenemang till området. På så sätt får även Stockholm stad ökade hyresinkomster i och med att deras hyra är intäktsbaserad. Detta skall förhoppningsvis ge en vinn-vinn situation för alla parter."
Saxat från, Hammarby fotbolls hemsida 2008-05-13

Lundbybadet i Mjölby kommer att drivas av Medley

Lundbybadet ligger i anslutning till Svartån som rinner igenom Mjölby och är ett modernt familjebad invigt februari 2005. Här finns en äventyrsdel, relax, rehabbassäng, 25 m bassäng och friskvårdslokaler. Till anläggningen hör också ett äldre utomhusbad med 50 m bassäng. Medley kommer att driva badet under de närmaste 5 åren med start 1 okotber i år.. 
 BOFsport 2008-04-30

Nytt äventyrsbad och simhall - Sundsvall storsatsar

Efter lång tids utredning satsar Sundsvall på ett nytt bad i centrala Sundsvall, på samma plats som gamla sporthallsbadet. Det gamla badet kommer att rivas och ersättas med ett nytt stort äventyrsbad samt en klassisk simhall med 25 m bassäng för internationella tävlingar. Bara äventyrsdelen kommer att kosta runt 200 mkr att bygga och förhoppningsvis blir den också en av de attraktivaste äventyrsbaden i landet. Badet kommer att drivas av det kommunala bolaget Arena Sundsvall och anläggningschef blir Hans Bergqvist välkänd som tidigare förbundskapten för simlandslaget.
BOFsport 2008-04-07

Multisportanläggningar en trend för framtiden

Intresset för s.k. multisportanläggningar ökar i Sverig. En rad anläggningar är under byggnad och planer på byggnation finns på flera håll i landet. I huvudsak kan anläggningarna räknas in i tre olika modeller med vissa variationer;

 - "Den flexibla multisporthallen" enligt nedanstående är den senaste modellen och kanske också den mest intressanta för framtidens breddidrott. Den består av en enkel hallkonstruktion med avancerat sportgolv för olika inomhussporter samt ett begränsat antal fasta åskådarplatser, ex. vis innebandy, handboll, basket, streetbasket, volleyboll, fotbollstennis, badminton, gym, bangolf, boule eller bowling. Hallen är i huvudsak för träning, motion, friskvård och rekreation. Det kan både finnas fasta anläggningsdelar som gym eller bowling, som mer flexibla delar för innebandy eller aerobics m.m. Anläggningen kan också med fördel användas för mässor eller konsertevenemang. Denna typ av anläggning kan även byggas med en separat del för friidrott. Exempel på detta är MunktellArenan i Eskilstuna och Rosvalla i Nyköping. Bosöns multihall är ett annat exempel. Hallen har en fullstor fotbollsplan men kan även, med hjälp av ett trägolv, förvandlas till en anläggning för ex. vis handboll, innebandy eller basket. I Kristinehamn byggs en anläggning med inriktning på fotboll men även för andra sporter. Lugnet i Falun är på gång med en multisporthall och då med med en separat multihall för friidrott enligt nedanstående.
 - Multihall (multisporthall) för friidrott, en enkel hallkonstuktion med friidrottsbanor och med innerplan för andra sporter, ex. vis innebandy, handboll samt med ett begränsat antal fasta åskådarplatser. Hallen är i huvudsak för träning och motion. Exempel på anläggningar är Sunnahallen i Karlskrona, Bosöns friidrottshall i Stockholm.

 - Multiarena alternativt evenemangsarena, en avancerad hallkonstruktion med stort antal fasta åskådarplatser. Anläggningen skall kunna användas för publika evenemang som ishockey, innebandy, handboll, friidrott eller basket eller andra evenemang som konserter, mässor, ryttartävlingar o dyl. Exempel på anläggningar är Kinnarps Arena i Jönköping, Ejendahls Arena i Leksand, Telenor Arena i Karlskrona, Rosvalla i Nyköping. Exempel på nya arenor som planeras är Himmelstalundshallen i Norrköping (basket), Hyllie Arena i Malmö, Sundsvalls Arena och Arena Gotland.

Nyckelorden för samtliga anläggningsmodeller är samordning, flexibilitet och miljöanpassning. Det sista inte minst viktigt med tanke på den globala uppvärmningen vilken kräver att vi tänker "lågt och effektivt energinyttjande" när vi planerar våra anläggningar. Framtiden får också visa om satsningen på den "flexibla multisporthallen" enligt den första modellen är den rätta. Intresset och behovet för träning, motion och friskvård ökar lavinartat. För ungdomar och vuxna sker detta i huvudsak i oorganiserade former utanför föreningslivets normala sfär. Den "flexibla multisporthallen" kan enligt min mening vara en tillgång både för vanliga friskvårdsaktiviteter som för mer avancerad tränings- och tävlingsverksamhet.
uppgraderad version, 
BOFsport 2008-04-07

Gustavsbergsbadet på Värmdö har öppnat - slår ett kraftigt slag för bättre badhygien

Värmdös första offentliga inomhusbad har "smygöppnat". Badet består av äventyrsdel med vattenrutschbanor, utomhuspool, 25 m bassäng, rehabbassäng med höj- och sänkbar botten, friskvårdslokaler med gym samt en relaxavdelning. Platsen för badet är sportområdet Ekvallen i Gustavsberg. Badet kommer att drivas i ett kommunalt bolag och vd är Elisabeth Strömberg som tidigare har arbetat som badchef för Husbybadet och Tenstabadet i Stockholm. Elisabeth har satt ner fotsulorna genom en kraftfull satsning på att skapa en bra badhygien i det nya badet. Ni kan gå in på Värmdö kommuns hemsida >Aktuellt i Värmdö >Läs mera >Viktig information till badgästerna. Där kan du läsa om hur vattenreningen fungerar och vikten av att ha en bra badhygien när man som badgäst besöker anläggningen. Ett mycket bra exempel på hur man kan sprida väsentlig information till sina besökare. 
BOFsport 2008-02-26

Mest vanligt idag med Kultur och Fritidsnämnd

Det politiska ansvaret för bad- och idrottsanläggningar ser olika ut i Sverige. För 15 år sedan fanns det en Fritidsnämnd i de flesta kommuner. Numera är det endast i 33 av 290 kommuner som bad- och idrottsanläggningar ligger under en specialiserad Fritidsnämnd.
  • 117 under Kultur- och Fritidsnämnd
  • 58 under Kommunstyrelsenämnd
  • 37 under Teknisk-/Byggnadsnämnd
  • 33 under Fritidsnämnd
  • 29 under Utbildnings- Barn/Kulturnämnd
  • 16 under annan nämnd
BOFsport Kartläggningar 2008-02-25

Fortfarande kommunal drift av idrottsanläggningar

BOFsport har genomfört en kartläggning av Sveriges 290 kommuner avseende driften av idrottsplatser, fotbollsplaner, ishallar och övriga utomhusanläggningar (ej anläggningar för golf, tennis, ridning och motorsport). I endast två av kommunerna så äger föreningarna samtliga anläggningar. I övriga kommuner är kommunen i de flesta fall ägare av anläggningarna. Framförallt i de större orterna.
44 kommuner - föreningslivet driver samtliga anläggningar
2 kommuner - föreningslivet äger och driver samtliga anläggningar
12 kommuner - kommunen och föreningslivet delar på driften av anläggningarna
5 kommuner - privata företag driver flertalet av kommunens anläggningar (några drivs av föreningslivet)
12 kommuner - kommunala bolag driver flertalet av anläggningarna (några drivs av föreningslivet
217 kommuner - någon av kommunens förvaltningar driver flertalet av anläggningarna (några drivs av föreningslivet
BOFsport Kartläggningar 2008-02-07

Finns det plats för breddidrotten 

Vi får ofta frågor från kommuner om hur andra kommuner löser behovet av mer tider till den ständigt expanderande innebandyn. Vi kommer därför att under våren leta fram goda exempel på olika lösningar som kan vara till hjälp i jakten på halltider. Vi har tidigare visat på lösningar med "multisporthallar" som i Nyköping och Eskilstuna. Där har innebandyn fått sin naturliga plats i en typ av hallar som är väl anpassade för sporten.
 En annan idrott som också letar utrymme är den s.k. "gruppträningen" som exempelvis bedrivs av Friskis & Svettis, gymnastikföreningar eller lokala entusiaster. Ofta tas inte denna träning på allvar av kommunerna beroende på att det är breddidrott och motion. Dessutom att det saknas elitverksamhet samt att det är för vuxna. Det sista stämmer inte alls med verkligheten då barngrupperna blir fler och fler. På många håll har en utbyggnad av simhallen blivit en alternativ lösning. På andra håll blir det privata gym som får ta sig an den stora gruppen av träningssugna motionärer. Vi kommer både att följa utvecklingen på detta område samt att redovisa goda exempel från kommuner som tagit denna utveckling på allvar. 
BOFsport 2008-02-03

Sundsvall får ny evenemangsarena med hjälp av privat bostadsbolag

Det privata fastighetsbolaget Norrvidden, vilka är Norrlands största fastighetsbolag, bygger och hyr sedan ut evenemangsarenan till Sundsvalls kommun. Arenan skall fungera för både idrotts- som konsertevenemang. 
Saxat ur Nordisk Sport o Fritidsmiljö 2008-01-11

Förhoppningar inför 2008

BOFsports satsningar på ökat samarbete mellan den offentliga kommunala fritidssektorn och privat företagande ser ut att ge resultat. Det privata intresset när det gäller att driva kommunala bad har under den senaste tiden ökat. Vi har valt att använda en del okonventionella metoder för att öka företagens intresse både för att driva som att investera i offentliga anläggningar. När det gäller driften har det bland annat skett genom en nära dialog med lämpliga driftoperatörer, både i samband med upphandlingar under hösten och genom diskussion inför kommande upphandlingar. Mycket tyder på att detta arbete börjar ge resultat och att vi får ett genombrott under 2008. En annan avgörande faktor är också den explosionsartade utvecklingen när det gäller friskvård, träning, fitness och rekreation för breda grupper, vilket både har attraherat en rad kommuner som flera större privata investerare. Denna utveckling visar sig också i en rad större satsningar som genomförs inom området med samlade anläggningar för elitidrott, breddidrott och friskvård, i vissa fall med privata investerare inblandade. Exempel finns i Nyköping, Eskilstuna, Finspång, Norrköping, Värmdö, Kristinehamn, Oskarshamn, Karlskrona, Upplands Väsby, Vetlanda, Skövde, Strängnäs och Växjö. Vår förhoppning är att denna utveckling skall fortsätta under året med nya spännande satsningar.
BOFsport 2008-01-07

Nyhetsarkiv: 20012002200320042005200620072008200920102011