Arkiv 2006

220 milj kr till nya idrottsanläggningar i Vallentuna

En storsatsning i centrala Vallentuna ger äntligen kommunen en nytt modernt bad. I centrala Vallentuna finns sedan länge en gammal industritomt med tomma industri- och lagerlokaler. Tidigare har delar av dessa omvandlats till en ny gymnasieskola med sporthall. Nu går man vidare med de nya ägarna till Vallentuna centrum och gör en storsatsning på idrotten. I samband med tomt- och markköp går de nya ägarna in och bygger ett nytt upplevelsebad med SPA, två nya sporthallar, nya konstgräsplaner, motionsspår, inomhushall för fotboll och fiidrott. Sammanlagda värdet på idrottsanläggningarna uppgår till ca. 220 kr. När det gäller badet så kommer det att drivas kommersiellt och kommunen betalar bara för den tid som skolan nyttjar badet.
Saxat ur DN 2006-05-07

Tyresö simhall i Medleys händer redan till sommareni

Tyresö kommun har upphandlat driften av sin simhall och Medley har fått förtroendet att driva anläggningen under de närmaste åren.. Driftstart redan i sommar, närmare bestämt 1 juli 2006. 
från Medleys hemsida 2006-04-21
Förlängd anbudstid i Finspång
Upphandlingen av driften på Grosvads sportområde med bl.a nytt familjebad och bowlinghall pågår för fullt. Anbudstiden har blivit förlängd och senast 8 maj skall anbuden vara inne. 
BOFsport 2006-03-24

Ökat intresse för driftupphandlingar av bad och simhallar

Intresset för driftupphandlingar har från kommunernas sida ökat rejält under det senaste året. En bidragande orsak till detta är förmodligen att vi fått en ny stor aktör på banan. Medley AB har under det senaste året tagit över simhallar i Norrköping, Ljungsbro, Täby och Danderyd. Mycket tyder på ett trendbrott och BOFsport har även fått tydliga signaler om att flera entreprenadföretag med erfarenhet från andra branscher nu börjar bli intresserade av att driva bad och idrottsanläggningar. 

På förfrågan lägger vi på nytt ut vår granskning av driftupphandlingar under perioden 1994-2002, se Kartläggning av driftupphandlingar perioden 1994-2002
 I denna undersökning var trenden den motsatta. Dock gick det att skönja vissa positiva tecken för en mer positiv utveckling.
BOFsport 2006-03-24

Mörbybadet i Danderyd tas över av Medley

Från och med 1 juli 2006 tar Medley över driften av Mörbybadet. Två tidigare upphandlingar har inte gett något resultat men nu gick det bra. Badet är byggt 1986 och är ett modernt mindre familjebad. Det saknas dock friskvårdslokaler i badet. Badet är mycket populärt bland Danderydsborna och besökssifforna överstiger 150 000 besök per år. Medley driver sedan tidigare sju inomhusbad och tre utomhusbad i Sverige. 
BOFsport 2006-03-08

Nytt bad i Avesta med flera spännande nyheter

Även i Avesta väljer kommunen att bygga ett nytt upplevelse- och friskvårdsbad samt skrota det gamla badet. En av orsakerna är att livslängden på stommen i en badanläggning kan med dagens kunskap beräknas till ca 50 år p.g.a. det hårda slitaget med vatten, fukt, värme och kemikalier.Andra delar i våra bad är också beräknade till betydligt kortare livslängder. I Avesta, precis som i det nya badet i Skara, är det White-arkitekter som har ritat badet. Byggare är ett tyskt företag, som efter konventionell byggupphandling blev utvald som byggentreprenör. Priset stannande vid 85 mkr, vilket i en första betraktelse får anses vara mycket fördelaktigt. Det finns anledning för oss till att återkomma med mer information kring Avestas nya simhall. Badet beräknas vara färdigt under hösten 2007. 
BOFsport 2006-06-18

Hur många badbesök har olika bad?

Det är en fråga som många ställer sig. BOFsport genomför just nu en kartläggning över badbesöken på olika typer av bad. Vi kommer att jämföra de moderna baden med de äldre, olika delar av landet, storstäder med landsort. Vi räknar med att presentera kartläggningen i mitten på april 
BOFsport 2006-03-01 

Sport & Affärer - ny tidning i branschen

Nu har det kommit ut en ny tidning som belyser idrotts- och friskvårdssektorn. Tidningen finns som en bilaga till Dagens Industri och kommer till en början att ges ut 2 ggr/år. Producent är Idé Media. De skriver, "vi vill skapa en arena och mötesplats för branschen". Ni kan beställa tidningen genom www.idmedia.nu

 Enligt vår mening kan detta kan vara den tidning som branschen tidigare har saknat. En mötesplats för alla olika intressenter och inriktningar. Bl.a tar man upp frågor som nya arenabyggen för olika typ av evenemang under samma tak, satsning på "främjande evenemang", idrottssponsring. Detta är en tidning både för dem inom den offentliga sektorn, idrottsrörelsen och näringslivet.
BOFsport 2006-02-28

Flera utbyggnadsplaner på gång

Flera kommuner aviserar utbyggnad av sina bad med benämningen. "upplevelsebad", "familjebad" eller "äventyrsbad". I Hallsberg planeras för en utbyggnad med byggstart under våren 2006. I Avesta planeras för en utbyggnad under 2006-2007 Även andra kommuner är på gång. BOFsport arbetar idag med ett tiotal utredningar rörande utbyggnad av badet med ex. vis upplevelsebad, rehabbassänger eller andra typer av friskvårdslokaler. Det gemensamma för kommunernas planer är att man försöker hitta en egen profil på anläggningen för att locka så många besökare som möjligt. I detta sammanhang tittar man även på frågor om alternativa drift- och ägarformer.. 
BOFsport 2006-02-09 

Dags för upphandling av driften i Finspång

Projektering av nytt familjebad med friskvårdslokaler, restaurang och bowling fortskrider. Byggnationen beräknas starta i februari. 
 Peab bygger och Per Pilerot Projektplanering AB har ritat anläggningen. BOFsport fungerar som idégivare och projektstöd i alla delar av projektet.
 Nu kommer man att försöka hitta en privat driftoperatör till att sköta hela Grosvadsområdet. Upphandlingen har påbörjats och anbudstiden går ut 2006-04-05. Driftstart är beräknat till 1 november 2007. Entreprenaden kommer att omfatta det nya badet med relaxavdelning, gym och aerobicslokaler, bowlinghall, kafé och restaurang samt de gamla anläggningarna med stor sporthall, fotbollsplaner, ishall och bandyarena. I ett senare skede tillkommer även en s.k. Multihall för allehanda sporter.
BOFsport 2006-02-09

Ny entreprenör efterlyses till Salem

Driften av Säby sim- och sporthall har varit ute på entreprenad sedan 2001. Nu är det dags för en ny upphandling med annonsering i slutet på januari. BOFsport bistår kommunen i upphandlingen.
 Nuvarande entreprenör Spaquagym AB och Pär Norman kommer ej att fortsätta verksamheten p.g.a. av flytt till annan del av landet. Därför efterlyses en ny entreprenör, ,med intresse för en liten välskött anläggning, med ovanligt bred verksamhet och med en trogen kundkrets. Förutom simhall och friskvårdslokaler så ingår även att sköta en sporthall och gymnastiksal, i huvudsak för besökare från skola och föreningar. Salem är en av Stockholmsområdets mest snabbväxande kommuner med bl.a stor byggnation i det gamla välkända villasamhället Rönninge. Upphandlingen pågår och anbudstiden går ut 2006-03-07. 
BOFsport 2006-02-09

Örkelljunga upphandlar driften av sim- och bowlinghall

Sedan ett antal år har kommunens s.k. friskvårdsanläggning drivits i privat regi. Nu upphandlar kommunen på nytt driften av anläggningen. Anbudstiden går ut 2006-02-24 
Saxat ur Anbudsjournalen 2006-02-09
Byggstart för Värmdös nya simhall
Nu är det startklart för att bygga den nya simhallen. Efter en ny byggupphandling står det klart att PEAB får bygga det nya badet. Byggstarten kommer att ske redan i februari, då all förprojektering redan är genomförd. Sedan tidigare är det klart att Synerco tar hand om driften. Badet beräknas står klart vi årsskiftet 2007-2008. 
Värmdö kommun 2006-02-01

Ökat intresse för privat ägande av bad

I ett flertal kommuner diskuteras möjligheterna för en modernisering av det egna badet. Antingen genom en utbyggnad eller som i Skara, Finspång, Oskarshamn och Upplands Väsby där det gamla badet ersätts med en ny modern anläggning. I Skara är man färdig med sitt bygge, Oskarshamn pågår, Finspång startar i februari -06 och Upplands väsby är under planering. 
 I första hand är det i storstadsregionerna som diskussionera pågår och där ser man också att möjligheterna för en ökad ekonomisering av driften är störst. En utbyggnad eller nybyggnation behöver inte betyda att kommunens kostnader ökar mer än marginellt mot idag. Privata driftoperatörer finns idag på ca 25 kommunala anläggningar och denna fråga är inte ny utan många kommuner är beredda att pröva den lösningen. 
 När det gäller ägandet så är det annorlunda. Endast en kommunal anläggning, med fortsatt kommunal verksamhet, har övergått till en privat ägare under åren. Det är Sydpoolen i Södertälje som ägs och drivs av Riksbyggen samt uppbär årliga kommunala bidrag. Nu ökar intresset för olika typer av lösningar med privata fastighetsägare. Tack vare de låga räntorna och med ökade möjligheter att hitta långsiktiga trygga fastighetsägare, kan en kommunal förhyrning av en moderniserad anläggning vara en bättre lösning än att äga anläggningen själv. Dock tycks vi ännu inte vara framme vid en renodlad privat lösning, där kommunen endast hyr in sig för den verksamhet som man vill subventionera och där risktagandet enbart ligger på den privata fastighetsägaren. Kanske vi snart är där? Med stort intresse kommer vi att delta i och följa de pågående diskussionerna.
BOFsport 2006-01-05

Nyhetsarkiv: 20012002200320042005200620072008200920102011