Arkiv 2004

Synerco kommer att driva Värmdös nya simhall

Företaget driver simhallar i Linköping, Umeå, Växjö och Borlänge och hette tidigare Serco. Simhallen i Värmdö beräknas vara klar i augusti 2006. Byggare är ännu ej utsedd. Anläggningen blir ett mindre äventyrsbad med 25m-bassäng, undervisnings-/rehabbassäng och i prisklass ca 75 mkr. 
BOFsport 2004-12-28 

Antalet fotbollshallar växer 

Idag kan vi hitta en lista på Svenska Fotbollsförbundets sida, www.svenskfotboll.se >vårverksamhet>anläggningar>fotbollshallar, på 41 fotbollshallar i varierande storlek. De senaste tillskotten i Bunkeflo utanför Malmö och Spånga utanför Stockholm har ännu inte kommit med på listan. I Bunkeflo är det föreningen Bunkeflo IF som står för hallen och i Stockholm är det idrottsförvaltningen. Fotbollsförbundet och RF lämnar båda bidrag till byggandet av nya hallar. Vissa krav ställs dock, bl.a på måtten, belysningen och säkerheten. Ett antal kommuner och föreningar planerar för nya hallar, dock inte fullstora 105x65m utan i storleken 70x50m. Fullstora hallar finns idag i Växjö, Jönköping, Sundsvall och Luleå. Hallen i Strängnäs finns inte kvar som fotbollshall utan har förvandlats till samlingssal för Jehovas vittnen. 

Intresset från olika konstruktörer har också ökat. Idag finns flera företag med färdiga lösningar och koncept, bl.a Nordic Hall, NIMAB, Svensk Hallteknik och Svensk Träbyggnadsteknik. 
BOFsport 2004-11-04

Tredje gången gillt för Tibblebadet i Täby

Täby kommun annonserar i senaste numret av Anbudsjournalen om en upphandling av driften för Tibblebadet. Det är nu tredje tillfället som detta sker. Första gången var 1993 och andra gången 2001. Vid båda tillfällena behöll kommunen driften i egen regi, då inget acceptabelt anbud kom in. Nu får vi se hur denna upphandling avlöper!?

Noterbart är att Nautilusgymet på Tibblebadet drivs av Stephen Jones, känd för sin geniala Aquarena-lösning, se www.aquarena.nu, där en äventyrs- och familjedel dockas till en konventionell simhall.
BOFsport 2004-11-04 

Stort intresse för näridrottsplatser och fotbollsförbundets projekt "kulan"

Tankarna kring att förbättra förutsättningarna för spontanidrott har verkligen slagit rot. Mycket av idéerna kommer från Norge och även norska byggare har visat intresse för att etablera sin version av "kulan" i Sverige. Företaget Tress, som bl.a säljer idrottsutrustning, har tagit fram en egen version som nu finns i Norrköping samt i Tyresö där en bostadsrättsförening stått för kostnaden. Vi kommer återkomma med en samlad öveblick av vad som hänt på området i Sverige. 
BOFsport 2004-10-15 

Avbrutet i Österåker

Driften av Söra sim- och sporthall har varit ute på upphandling. Även den tekniska driften ingick i upphandlingen. Tre anbud kom in, ett från simklubben, ett från ett lokalt företag och ett från en av våra större operatörer inom området. Kommunen valde att avbryta upphandlingen, då inget anbud låg under nuvarande budget. 
BOFsport 2004-10-08 

IDA 2004 - branschmässa och konferens för idrottssverige, 2-4 nov i Göteborg

Vi vill slå ett slag för den tredje IDA-mässan i Göteborg.. Det är helt naturligt att idrottens huvudstad härbärgerar Sveriges enda mässa med inriktning mot bad- och idrottsanläggningar. Samtidigt med IDA-mässan anordnas också Bad 2004 och Park Expo 2004 vilket gör IDA 2004 komplett. Mer information om mässan kan du hitta på www.ida2004.com
BOFsport 2004-08-09

Ny simhall på Värmdö utanför Stockholm

Sveriges mest snabbväxande kommun de senast åren får en simhall. Placering blir i gamla bruksorten Gustavsberg, vid sportområdet Ekvallen. Kommunen har påbörjat en upphandling av driften, vilket förmodligen innebär att någon av våra stora entreprenörer Medley eller Serco kommer att driva badet i framtiden. Det är dagsläget inte klart om vem som skall bygga badet. 
BOFsport 2004-08-03

Partnerskapslösning för utveckling av Lugnet i Falun

Byggföretaget SKANSKA har efter upphandling fått ansvar för att utveckla idrottsområdet Lugnet i Falun till ett nationellt idrottscentrum. Här skall skapas ett centrum för forskning och utveckling, idrotts- /sport- och andra evenemang, upplevelse och turism. SKANSKA skall äga anläggningarna och marken samt med kommunen som partner utveckla området. Visionen för området visar på en häpnadsväckande spännvidd och gör detta projekt till det, jämte Nyköpings sport-, mäss- och koferenscenter, mest spännande "fritidsprojektet" i Sverige.
BOFsport 2004-05-30 

Få anbud vid upphandling av simhallsdrift

Med hjälp av BOFsport har Svenska Kommunförbundet genomfört en kartläggning av samtliga upphandlingar (enligt LOU) gällande drift av simhallar. I stort sett samtliga upphandlingar under perioden 1994-2002 har granskats. 
Resultatet av kartläggningen kan ni hitta här. 
Svenska Kommunförbundet / BOFsport 2004-02-09

Seminarie om partnerskapslösningar och offentlig upphandling den 26 april

Intresset för partnerskapslösningar, ”partnering” eller samverkanslösningar ökar i snabb takt. I vissa fall kan anledningen vara brist på kapital och en nödvändighet att hitta en extern partner. I andra fall kan det finnas anledning att ha med en byggentreprenör, driftoperatör eller fastighetsägare i hela utvecklingsprocessen, exempelvis vid utbyggnaden av en simhall eller någon större evenemangsarena. Upphandlingsexperten AffärsConcept, utbildningsföretaget Allego (f.d. Anbudsjournalen) samt BOFsport anordnar den 26 april ett seminarie i Stockholm. Inbjudna är bl.a kommunala beslutsfattare, byggentreprenörer och fastighetsägare. 
AffärsConcept / Allego / BOFsport 2004-02-09

Tredje konferensen för ”bolagsbad” i Mölndal 13-14 maj

Idag drivs ett 25-tal kommunala bad av privata bolag och mellan 15-20 av kommunala bolag. Dessutom finns det mellan 5-10 privat ägda bad med inriktning på offentligt stödd verksamhet som skolbad, simskola och föreningsverksamhet. För tredje gången i ordningen anordnar BOFsport en konferens för dessa bad. Tidigare konferenser har varit Tylösand 2001 och Örebro 2003. Denna gång medverkar Åbybadet i Mölndal som medarrangör. På programmet bl.a ”framtidens bad - en mötesplats”, ”konkurrens på lika villkor”. Ni som planerar för en alternativ driftform inom en snar framtid, genom driftupphandling, kommunalt bolag eller försäljning av badet, är välkomna att vara med på konferensen i mån av plats. 
BOFsport / Åbybadet Mölndal 2004-02-09

Nyhetsarkiv: 20012002200320042005200620072008200920102011