Arkiv 2003

Kartläggning av upphandlingar - Badhus o simhallar

Läs vår kartläggning av driftupphandlingar under perioden 1994-2002. Kartläggningen är gjord i samarbete med Svenska kommunförbundet.
BOFsport 2003-12-20

Unikt projekt i Norsjö Västerbotten

Föreningar och kommun bildar ett gemensamt driftbolag för drift av fotbollshall, ishall och simhall.
Personalen kvarstår i kommunal tjänst. På detta sätt ökar möjligheterna till investeringar och samspelet mellan kommunal personal och idéella insatser får bättre förutsättningar.
Norsjö kommun 2003-12-20

Badpalats i Åre med finsk hjälp

Ett finskt bolag bygger, med stöd av Åre kommun, en turistanläggning som även kommer Åreborna till glädje och nytta då kommunen tidigare inte haft något bad. Här blir det plats för både äventyrsbad, simskola och stor relaxavdelning. Dessutom friskvårdsanläggning med lokaler för gym, aerobics, behandling och SPA. Beräknat vara färdig under vintern 2004-2005. Kommunen kommer att hyra in sig i badet för bl.a simskola och skolbad.
BOFsport 2003-12-10

Äventyrsbad i Skara och Mjölby

I båda kommunerna byggs nya bad. I Skara revs den gamla simhallen från 70-talet för att ge plats åt det nya badet. Mjölby har tidigare inte haft någon simhall och där byggs, vad de kallar, en Bad- och rekreationsanläggning. Båda anläggningarna byggs av SKANSKA. Baden beräknas vara klara i september 2004. Kommunerna kommer att stå för både drift och ägande.
BOFsport 2003-12-10

Dragkampen om ny nationalarena hårdnar

Det går nog inte att undgå att en dragkamp har uppstått i Stockholm mellan olika intressen för en ny nationalarena för fotboll. Kista, Globenområdet eller ett ombyggt fotbollstadion i Solna är frågan? Samtliga arenor är tänkta som s.k. "multiarenor" med både fotboll och andra typer av arrangemang. I Kista är det också tänkt att andra anläggningar skall byggas i anslutning till "multiarenan", bl.a en ny ishockeyarena för AIK Hockey. Frågorna är många. Vad tycker det tre fotbollsklubbarna AIK, Djurgården och Hammarby? Vad vill svenska fotbollsförbundet? Vad tycker EMA-Telstar, finns det intresse för stora artistgalor i framtiden? Till råga på allt har Göteborg blandat sig i leken och föreslår ett ombyggt Ullevi som ny nationalarena! 
BOFsport 2003-10-31

Stockholm satsar på spontanidrotten

Speciella ytor på idrottsplatser, parker och skolområden skall iordningställas för spontanidrott. En projektgrupp har bildats och ett antal miljoner har avsatts till projektet, vilket inte bara innefattar utomhusaktiviteter utan även stadens inomhusanläggningar. Redan idag pågår viss verksamhet i några av stadens sporthallar som håller öppet vissa tider där besökarna "får sköta sig själva" med en viss tillsyn av personal. 
Idrottsförvaltningen i Stockholm 2003-09-19

Kviberg i Göteborg - nytt centrum för idrott och rekreation

Det gamla militärområdet med kanslihus, kaserner, förrådsbyggnader och övningsområden omvandlas till västsveriges idrottscentrum. Flertalet av byggnaderna är kulturskyddade vilket medför att den gamla karaktären bibehålls men fylls med nytt innehåll. Utformningen är fortfarande på idéstadiet även om vissa verksamheter redan är i gång, ex vis skytte, mountainbike, kampsporter och fotboll med 23 nylagda gräsfotbollsplaner. Flera disktrikts-förbund samt Göteborgs idrottsförvaltning är redan på plats. En förhoppning är att idrottsutbildning, -forskning, motion, träning och tävling skall samsas inom området. 
Idrotts- & föreningsförvaltningen i Göteborg
 2003-09-01

Programmet klart för badkonferensen i Linköping 23-24 september

"Simhallsdrift på entreprenad...." med bl.a
 - Redovisning av driftupphandlingar 1994-2002
 - Alternativa driftlösningar
 - Partnerskapslösningar
 - Upphandling enligt LOU
 - Arbetsrätt vid driftentreprenad
 - Kommunens möjligheter till styrning
 - Momsproblematiken
 - Entreprenörernas erfarenheter
 Förutom juridisk expertis medverkar bl.a BOFsport samt entreprenörerna Medley och Serco. 
Svenska Kommunförbundet 2003-08-08
 se inbjudan på www.svekom.se > Kultur och Fritid

Ett spöke har försvunnit!

Vi gratulerar Hammarby IF till segern över AIK. Tänk att vuxna människor tror på spöken?! Följ gärna utvecklingen av ett nytt Söderstadion på Hammarby Fotbolls hemsida www.hammarbyfotboll.se
 Detta kan bli idrotts-Sveriges genom tiderna största anläggningsprojekt. 
BOFsport 2003-08-05

Stort intresse för partnerskapslösningar

RF:s och Sv. Kommunförbundets seminarier fick ett stort antal deltagare och intresset för olika former av partnerskapslösningar tycks öka snabbt.
 - Umeå 30 st.
 - Malmö 62 st.
 - Göteborg 61 st.
 - Stockholm 100 st. 
Svenska Kommunförbundet 2003-06-04

Klart med entreprenör i Vetlanda

Medley AB som idag driver bad i Solna och Huddinge tar över driften av Vetlanda Badhus, se även nedanstående information om entreprenaden. 
BOFsport 2003-06-04
Badmästarförbundet och Svenska Kommunförbundet i gemensam konferens
Den 23 september anordnas i Linköping en konferens om "Upphandlingar, driftentreprenader, partnerskapslösningar". Andra medverkande är bl.a. BOFsport och Serco. 
Svenska Kommunförbundet 2003-05-22

Bolagsbad på konferens i Örebro 8-9 maj

Förutom konferensdeltagarna från 13 olika bad, deltog Hugo Blom från Svenska Kommunförbundet och Dan Persson från Fitness Support.
 Bl.a. redogjorde Hugo för det kärva ekonomiska läget som gäller för de flesta kommuner. Detta bör innebära ett ökat intresse för driftentreprenader och olika partnerskapslösningar.
 BOFsport stod som arrangör för konferensen. Nästa konferens blir i Mölndal maj 2004. 
BOFsport 2003-05-22

Anrika Vetlanda Badhus byggs om och läggs ut på entreprenad

Vetlanda kommun har valt att upphandla driften av sitt nyligen ombyggda och upprustade badhus. Avsikten är att en extern entreprenör skall driva anläggningen i framtiden. Kommunen kommer ej att lägga något egenregi-anbud.
 Övervåningen på badhuset har byggts om till en SPA-avdelning. Här får den nya entreprenören fria händer att utforma verksamheten och då ingår även att bekosta den nya utrustningen.
 Beslut om entreprenör tas i april-maj och entreprenaden startar den1/9 2003. 
Anbudsjournalen nr.50 -92 / ur Förfrågningsunder-
 laget 03-01-27

Seminarier om partnerskapslösningar

Kommunförbundet och Riksidrottsförbundet genomför under våren en seminarieserie om partnerskapslösningar. Medverkar gör bl.a. Lars Glennert Färjestads BK som berättar om samarbetet kring Löfbergs Lila Arena samt Börje Söderlund Nacka kommun och Anders Nylander Ljungberg-gruppen som berättar om Dieselverkstaden, ett nytt kulturcentrum i Nacka.
 - 13/5 i Stockholm
 - 14/5 i Lund
 - 20/5 i Göteborg Ullevi konferens
 - 21/5 i Umeå Folkets Hus
 Information: Hugo Blom K-förb. tel. 08-452 71 00
 Jan Olofsson RF tel. 08-605 62 24 
Sv Kommunförbundet 2003-03-10

Kommunförbundet granskar driftupphandlingar

Det gäller driften av simhallar och åren 1994-2002. Med hjälp av BOFsport granskas bl.a. upphandlingsförfarande, förfrågningsunderlag, anbud och resultat. 
Sv Kommunförbundet/BOFsport 2003-02-18

Ny konferens för bad som drivs i privat eller kommunal bolagsform

Konferensen blir den 8-9 maj på Gustavsviksbadet i Örebro, två år efter den första konferensen i Tylösand. Start den 8:e kl 11 och avslutning den 9:e kl 14. Inbjudan har gått ut till aktuella bad.
 Har du ej fått någon inbjudan, kontakta oss snarast.
 På programmet står bl.a. partnerskapslösningar samt nya trender inom gym och fitness. Ett studiebesök på Gustavsviksbadet står givetvis också på programmet. 
BOFsport 2003-02-11

Billigare och bättre - ändå minskar intresset för privat drift av badanläggningar

Debattartikeln är publicerad i Kultur&Fritid i Sverige nr.4 och i Anbudsjournalen nr.44.
 Läs här den oavkortade versionen
BOFsport 2003-01-02

Nyhetsarkiv: 20012002200320042005200620072008200920102011

Underordnade sidor (1): Artikel