Arkiv 2001

Peab köper kommunala idrottsanläggningar i Nyköping

Med anledning av utbyggnad och upprustning av det centrala idrottsområdet med bl a ishall och fotbollsarena, tar Peab Sverige AB över byggnation, drift och ägande av anläggningarna. Lösningen ger god totalekonomi för kommunen.
BOFsport 2001-09-23

Kurs i Offentlig upphandling 20p har startat

Detta är den andra gruppen som påbörjat sina studier. Kursen genomförs på Stockholms universitet och på Borlänge högskola, vilka är ansvariga för kursen tillsammans med SIPU Företagsutveckling. Huvudlärare är Kalle Krall, Affärsconcept AB. Kursen är på halvfart och pågår i två terminer.
SIPU 2001-09-17

Största upphandlingen avbruten

Stockholms stad har valt att upphandla driften av fem sim-hallar, tre utomhusbad och åtta sporthallar i en och samma upphandling. Den som kunde lägga bud på samtliga anläggningar hade företräde i förhållande till den som lade anbud på en enskild anläggning. Staden har valt att avbryta upphandlingen samt sekretessbelägga den.
BOFsport 2001-09-17

Avknoppning tar över simhall i Salem

Badets föreståndare tar över driften av badet i eget bolag. BOFsport har fungerat som kommunens upphandlingsrådgivare.
BOFsport 2001-09-17

SERCO tar över i Växjö

Detta blir företagets tredje entreprenad i Sverige. Först Linköping, sen Umeå och nu Växjö. Entreprenaden erhölls efter upphandling. Start den 1/1 2002.
SERCO 2001-09-17

Stor Stockholmsupphandling slutförd

Den första av två stora driftupphandlingar är nu slutförd. Driften av samtliga ishallar, idrottsplatser och fotbollsplaner i Västerort upphandlades i ett svep. Den egna-regin var enda anbudsgivare och blev därmed vinnare av entreprenaden.
Sthlms stads idrottsförvaltning 2001-08-20

Badkonferens i Tylösand

Den 21-22 maj genomfördes den första konferensen för bad som drivs i kommunal eller privat bolags-form. Som höjdpunkt under konferensen fick vi en förevisning och information av Ann-Christine Fyhr om SPA-verksamheten på Tylösand. Arrangör för konferensen var BOFsport i samarbete med Hjortensbergsbadet i Nyköping och Safiren i Vagnhärad. En fortsättning kommer under december -01 i Nyköping.
BOFsport 2001-06-01

Nytt bad i Mjölby, är under planering.

Mjölby kommun är en av få större kommuner som saknar simhall. Nu planeras en synnerligen komplett bad- och rekreationsan-läggning, innehållande bl a utom- och inomhusbassäng, äventyrsbad, lokaler för gym, SPA och aerobics. Framförallt är anläggningen tänkt som en samlingspunkt för Mjölbyborna och besökande i kommunen, med en entrè för turistinformation, utställningar och ett attraktivt kafé.
Mjölby kommun 2001-05-15

I Katrineholm är den första Aquarenan färdig

Se www.aquarena.nu.
Stephen Jones Leisure 2001-05-01

Alf Olsson,

f d vd för Idrotts- & Trädgårdsanläggningar och en av Sveriges främsta experter på gräsplaner, bl a som en av Sveriges tre Euro-greenexperter, övergår till att arbeta som fristående konsult med inriktning på planering av golfbanor och gräsplaner.
BOFsport 2001-02-12

Branschråd, med syfte att få till bättre driftupphandlingar har bildats av Stockholms idrottsförvaltning.

Staden har antagit ett ambitiöst upphandlingsprogram när det gäller driften av sina idrottsanläggningar. Samtliga anläggningar kommer att upphandlas under en 5- års period. Branschråden består av representanter för större och mindre driftentreprenörer inkl byggentreprenörer. Dessutom ingår representanter från företagens organisationer, ex vis SAF. Ett första möte ägde rum i december.
BOFsport 2001-01-05

SERCO övertar driften av Umeå simhall

Tidigare driver man Tinnerbäcksbadet i Linköping på entreprenad, vilket man gjort sedan 1996.
BOFsport 2001-01-05

Nyhetsarkiv: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011