Info & Nyheter

FAIR Utveckling AB - ny driftoperatör i Solna

"Ett nytt företag, startat av Caj Perrin tidigare initiativtagare till Medley AB, har klivit in som driftoperatör för baden i Solna. Förutom Vasalundshallen så innefattar entreprenaden även Huvudstabadet och Svedenbadet. Tillsammans med Maria Karlsson, tidigare regionchef för Medley i Skåne och Småland, driver Caj det nya företaget."
Saxat från Solna stads pressrelease 2016-11-28

Detta betyder att vi fått en ny mycket kvalificerad driftoperatör som förhoppningsvis kan bredda marknaden, vilken under senare år har varit tämligen stillastående. Förutom Medley AB, vilka driver 34 kommunala simhallar på entreprenad, så finns Actic AB med som större entreprenör på sex anläggningar. I övrigt finns ett mindre antal enskilda entreprenörer som driver enstaka anläggningar, ex. vis i Mellerud, Lerum, Simrishamn, Örkelljunga, Hörby.
BOFsport 2016-12-11


Elitföreningar i Stockholm utan matcharena - halkar efter!

Under senare år har det byggts många nya arenor runt om i landet för handboll, basket och innebandy. Ser vi till hand-
bollen så är det nya stora hallar i Kristianstad, Halmstad, Alingsås, Lund, Helsingborg, Skövde och Partille. På gång i Ystad och Eskilstuna. I Stockholm får Hammarby nöja sig med Eriksdalshallen från 1939. Basketen i Stockholm har idag inget lag i högsta serien. Politikernas svar på frågan om "ny hall för inomhusidrotterna" är att "det får det privata näringslivet ta hand om. Stockholms stad skall bara satsa bara på ungdomsidrotten". Denna saknar idag 20-30 fullstora sporthallar i en jämförelse med Malmö eller Göteborg. KFUM Central arbetar för att få en hall för sitt lag i Superettan. Vi kan ännu inte se någon lösning.
Blir det så att Stockholm snart inte har några elitserielag i handboll och basket? Resultaten för de senare åren oroar och vi ser ingen ljusning. Nu försvinner även Hovet som "tillfällig matcharena", vilket har varit ett alternativ för Hammarby handboll under deras storhetstid för snart 10 år sedan. Utan en större hall blir det omöjligt för handboll, basket och kanske även för innebandyn att konkurrera med andra lag, även de från mindre orter.
BOFsport 2016-09-27

Stort intresse för SKL-projektet "Digitala lösningar för bokning och bidrag"

19 företag deltog i SKL och SKL Kommentus gemensamma informations- och dialogmöte på Globen hotell i Stockholm. Detta som  en förberedelse inför kommande upphandling av ett nytt öppet system för bokning och bidrag. Tanken är att starta med 14 pilotkommuner med initiativtagarna Göteborg och Umeå i spetsen. På träffen diskuterades formerna för upphandlingen och vilka frågor som måste belysas i ett tidigt skede. Bland annat framfördes vikten av att dela upp upphandlingen i flera delar och att på så sätt få tillgång till flera leverantörer. Kraven kommer att vara högt ställda vilket gör det viktigt att flera leverantörer finns med i bilden redan i starten med de 14 pilotkommunerna. Dessutom belystes att kraven på framtida utveckling av systemen skulle var mycket höga. Detta för att få en långsiktigt hållbar produkt. Stor hänsyn bör då tas till att utvecklingskostnaderna finns med i priset som kommunerna skall betala. I dagsläget är det 140 av landets 290 kommuner som visat aktivt intresse för projektet.
BOFsport 2016-09-27

Lyckad badrenovering i Tomelilla
För 72 miljoner kr har Österlenbadet från 1970-talet fått en mycket lyckad och välbehövlig renovering samt utveckling av lokalerna. Den gamla 25 m bassängen hade inga större skador på betongen och på så sätt kunde byggföretaget PEAB genomföra en fullständig renovering utan att bygga en ny bassäng. Övriga mindre bassängytor har förvandlats till en multibassäng 12,5x8 m med höj- och sänkbar botten  samt en barnbassäng för de minsta. Det som har tillkommit är en relaxavdelning med bubbelpool, ångbastu och ljusrum. Här finns också mindre träningslokaler som drivs av Actic.
NP arkitekter från Ystad har stått för utformningen.
Det finns även en vision om att lägga ett nytt utebad i direkt anslutning till inomhusbadet som ersättning för nuvarande utomhusbad från 1952.
Saxat ur; Badmästaren nr 4. 2016

Enhetliga system för bokning och bidrag

SKL driver, tillsammans med Göteborg, Malmö och Umeå, sedan några år tillbaka ett projekt för att skapa ett effektivare databaserat boknings- och bidragssystem inom den kommunala fritidssektorn. Med hjälp av ett konsultföretag har de tillsammans tagit fram ramarna för en kravspecifikation och kommande upphandlingsunderlag. Tanken är att det skall vara enhetligt och passa både större som mindre kommuner. Synsättet kring bokning  skall vara bredare och ge utrymme för både föreningar, grupper och enskilda individer att både hitta lokaler, verksamheter, kontakter, coacher o dyl. kring träning och andra fritidsaktiviteter. Begreppet "mäkleri" är ledande för visionen och den diskussion som pågår. Tanken är att detta projekt skall intressera alla kommuner och att privata aktörer skall ges möjligheter att utveckla systemen. Projektet fortsätter till hösten med att, genom upphandling, hitta flera intresserade och kvalificerade företag som i framtiden kan tillhandahålla och utveckla systemen. 14 kommuner kommer sedan att ingå i ett pilotprojekt för att pröva de system som kvalificerar sig vid upphandlingen.
BOFsport 2016-05-29

Flera nya badprojekt är igång

Att många kommuner behöver rusta upp sina badhus är allmänt känt. Det blir nu vanligare att helt enkelt bygga ett helt nytt badhus, ofta i form av ett upplevelsebad med friskvårdsmöjligheter. I Umeå, Sjöbo, Ängelholm och Eskilstuna byggs det nya bad. I flera kommuner projekteras det för fullt för nya bad, som i Varberg, Alingsås, Kristianstad, Järfälla och Västerås. Dessutom initieras utredningar och förstudier i en rad andra kommuner. 
Stockholm som brottas med stora upprustningsbehov, går nu vidare med upprustning av Forsgrenska badet i Medborgarhuset och utbyggnad av Åkeshovs simhall. Diskussioner pågår om upprustning av Västertorpsbadet eller ett helt nytt bad på samma plats.
BOFsport 2016-02-25

Nyhetsarkiv: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

Kartläggningar:
Underordnade sidor (1): Arkiv 2012